вторник, 14 април 2015 г.

Мои мисли 4

Внимавай да не оставяш Божият труд напразно. Почитай и това, което родителите правят за теб! Това се нарича любов!

Човек трябва да изпитва наслада от това, което избира и което прави!

В християнството има кръст, и който не е готов да мине през него, няма да види Небесното царство.

За да ти стане сладък живота, трябва да изпиеш доста горчиви чаши!

Ако не искаш Бог да има тайни от теб, разкрий своите тайни пред Него.

Божието провидение е много по-сигурно доказателство да бъдеш с определен човек, отколкото твоите чувства.

Божиите планове не зависят от това кой си ти и какво можеш да правиш. Те зависят от това кой е Той и какво Той може да направи. Бог има план за всяко човешко същество.

Създаваме правила и закони, защото не разбираме Любовта.

Колкото по-здраво се държиш за Бога, толкова по-лесно Той ще може да отреже излишното от теб.

Когато Бог ти предлага приятелство, то е като роза с бодли. Дори да те боли, ти пак го прегръщаш...

Между двама душевно красиви хора може да има само красиви отношения!

Ако някой човек се е пожертвал с нещо за теб, ще ти направи ли впечатление? А ако знаеш, че Исус е умрял за теб, как ти би реагирал?

Смиреният и послушен ученик е истински помощник в работата на Господ за спасяване на хора.

Господ държи да познаем какво Му е струвало на Него това - да се откаже от Себе Си и да умре на кръста за нас. Затова ни оставя да минем през подобни изпитания, в които ние трябва да се откажем от егоизма си.

Ако Бог ти показва проблем в теб, това означава, че вече ти дава и обещанието за решението на този проблем.

Да имаш сърце, това е най-голямото богатство в живота. Ако имаш сърце, всичко, което правиш, има смисъл.

Малко струват думите на недисциплинираните мъже.

Ако искаш да се развиваш и да побеждаваш, не гледай към своите недостатъци! Гледай към Божиите възможности, дадени в обещанията!

Не всичко в този свят е добро, но всичко съдейства за добро.

Истинското християнство е връзка на обич към Бога, а не сухи принципи или сухи молитви.

Най-страшното нещо е да минеш през живота без да се чувстваш обичан. Затова Бог ни уверява в Своята любов.
...

Господ иска да ми подари най-подходящия за мен човек. Но първо иска да ми подари най-доброто вътре в мен, като характер.

Въпроса е така да минеш през света, че да оставиш истински приятели.

Ако Бог те помоли да Му намериш човек с твоя характер, за да го въведе в Небесното царство, ще се съгласиш ли?

Битката в този свят се води главно на два фронта - на идеите и на решенията.

Истинските християни имат истински проблеми, истински битки и истински победи!

Опитай живота с Мен! Ще ти хареса! - казва Бог.

Целта е така да минеш през света, че да оставиш истински приятели.

Господ иска всичко да го правим не само от съображение (за сигурност), но от любов към Него. Вълнува ли се сърцето ти по Бога и Божиите неща?

Когато Бог не може да работи директно в теб, тогава Той използва други хора. Не принуждавай Бог да използва други хора!

Твоето съчувствие е толкова голямо, колкото и твоята искреност.

В момента, в който оставиш и последното нещо, което пречи на Божествения характер в теб, точно тогава ти вече си съвършен.

Как би погледнал на човек, който виждаш, че не дава всичко за теб и не е готов на всичко за теб? Как мислиш, дали Бог е такъв?

Никога не връщай добро на този, който ти го е направил! Подари го на този, който никога не го е вкусвал!

Никога не връщай зло на този, който ти го е направил! И без това той сам наврежда на себе си.

Не мисли за неща, които не заслужават твоето внимание! Дисциплинирай ума си да мисли за значими неща!

Трудностите са мостове за по-добри решения.

Виж какви хора са приятели на един човек, и ще разбереш колко е благороден.

Живота не идва просто ей така. Иска се усилие, мисъл и сърце!

Когато грешника погледне към Бог, ще види точно това, от което има нужда - Спасител.

Живял си напразно, ако не се върнеш при Бога...

Да искаш големи и невъзможни неща от Бога, това означава, че наистина имаш вяра.

Бог иска поне малко да разбираме каква жертва е направил за нас. Затова допуска да имаме тежки изпитания. Иначе никога не бихме разбрали какво Му е струвало на Него.

Бог не е комплексар!

Ако не ти пука за църквата, винаги ще си останеш малък човек.

Исус не дойде да смайва хората с чудесата Си. Дойде да преобразява гришници според желанието им.

Ако цениш себе си като личност, ще занимаваш ума си с важни неща.

Можеш да научиш за Бога повече в битка, отколкото на разходка в парка.

Не се страхувай да обичаш! Любовта те прави силен.

Само ако знаехме колко Бог ни обича и на какво е готов за нас, живота ни щеше да е коренно различен.

Бог е запланувал най-хубавото място тук на тази Земя да е църквата.

Ако натовариш себе си със своя човешки дълг, ще получиш и своето Божествено спасение.

В Божието дело няма място за страхливци.

Ръката Ми винаги ще бъде протегната към теб, за да ти помагам, казва Бог!

Най-естественото нещо в този свят е всеки човек да се върне при Създателя.

Всеки вярващ има тази огромна превилегия да се докосва всеки ден до Великият, Святият и Всемогъщ Бог.

Съпричастността е породена от любовта. Ако нямаш любов, не можеш да бъдеш съпричастен, не можеш да влезеш в обувките на другия. Ще си останеш жалка душица.

Ако живееш без да обичаш, живота ти е празен. Любовта придава смисъл на живота.

Ако дявола обвинява Бога, че сме с Него заради материалните изгоди, то тогава Бог може да спре тези материални блага, за да докаже, че не сме с Него по тази причина.

Истинският християнин е щастлив от живота, който води.

Господ иска първо да освободи душите ни от робството, преди да освободи този свят от поробителя.

Когато някой прави нещо добро за човека, когото обичаш, ти го приемаш така, все едно го прави за теб.

На кръста на Голгота е най-голямото откровение на Бог за своя характер, отправено към нас хората.

Този, който истински обича Бог, се наслаждава на общуването с Бог повече, отколкото с хората.

Всеки човек, който е поставил Божиите интереси пред своите, ще бъде благословен, и ще получи много повече, отколкото мечтае за себе си.

Ако искаш да живееш за Бога, трябва да умреш за светскине неща.

Трябва да вярваш, че Бог е добър, за да стигнеш до момента, когато ще знаеш, че е така.

Бог би се радвал и други като Него да помагат на своите ближни. За някои неща Той не държи да е единствения помощник.

Мъдрост е да търсиш Божието одобрение.

Всеки намира това, което търси. 

Решителност - изключително важна черта от християнския характер.

Не всичко, което се случва е добро, но е за добро.

Всеки, който работи за спасението на другите е на един дух с Бог.

Светия Дух желае да напраи от всеки християнин копие на Христос тук на тази Земя.

Битката на дявола не е да владее Земята, но да компрометира Бога така, че да завладее небето.

Огънят на изпитанието има за цел да изгори греха в нас.

Големите неща имат малко начало, но велик край.

Кое прави един подарък толкова скъпоценен? Човекът, който ти го е подарил.

Една от най-големите ревности, които един християнин може да проявява е ревността за църквата.

Нямаш извинение! Нямаш оправдание!

Доверието в Бога го има когато сме Го опознали. Иначе е само вяра.

Бог безусловно те обича, за да вярваш ти безусловно в тази любов.

Бог харесва и благославя хора, които търсят начини да занесат истината на другите.

Закона на Бога те умъртвява (за света), за да снигнеш до Христос по-лесно.

Ние се раждаме мъртви за духовните ценности. Трябва да слезе свръхестествена сила отгоре, за да има духовно възкресение. Не зависи от този, който иска, но от Бога, Който роказва милост. Идеята е, не че Бог вяма да го даде на някого, а че от Него идва това добро намерение, не от хората.

Както Ева в началото се усъмни в Божието добро намерение за нея, така ние сега имаме същия проблем. Трябва да се научим да вярваме в Божието добро намерение за нас!

Както Христос се примирява с нашите несъвършенства, за да ни помага да растем, така ние трябва да се примиряваме с Неговите Божествени качества, за да се привържем към тях.

Всички тези, които ти пречат, са всъщност стъпалата, по които да се изкачиш и да развиеш своя характер.

Кризата прави Божията намеса наложителна и много по-забележителна!

Какво би ми дало мир? Ако зная, че ще бъда спасен, това би ми дало мир. Съответно, аз бих живял такъв живот, който отговаря на това спасение. В края, Бог просто ще ми го даде, защото винаги съм живял с увереността в това спасение. Щом е така, Бог иска ли да ни даде мир? Иска ли да бъдем уверени в своето спасение? Тогава ние защо живеем така, сякаш Бог не ни мисли доброто, а злото?

Винаги преди Бог да направи нещо голямо, Той прави репетиция.

Господи, искам да се отнасяш към мен като към твой син. И аз ще се отнасям към Теб като към мой Баща.

Когато се приближаваме при Бога, Той не иска да се чувстваме грешни, но да се чувстваме обичани и приети.

Колкото по-твърдо се определиш на Божия страна, толкова по-голяма увереност ще получиш, че си приет.

Истинският мир идва единствено от правилното ми отношение към Бога.

Един човек може да стане отговорен само ако взема сериозни решения и полага необходимите усилия да бъде дисциплиниран.

Много е трудно да мислиш позитивно за другите, когато се чувстваш нещастен със себе си.

Увереността, че нещо ще се изпълни, ни дава абсолютен мир. Бог ни е дал обещания, в които можем направо да благодарим на Бога, че ще се изпълнят за нас. Но какво да правим с нещата, за които Той НЕ ни е дал обещание?

Ако някой, който е авторитет за теб, ти вдъхва кураж да се развиваш, то със сигурност това ще повдигне самочувствието ти. Но ако за теб няма авторитети, тогава или ще изпаднеш в депресия с ниско самочувствие, или ще се възгордееш от собствените си успехи.

Щом Божията любов е безусловна, би трябвало и моята вяра в Божията доброта да е безусловна.

Да носиш кръста си, означава да се откажеш от егото си и от света, да презреш срама от хората и да тръгнеш след Бога. Ето това е да си Христов ученик.

Бог не би ме накарал да правя нещо, което не желая. Тогава как бих вършил Неговата воля? Като аз реша да направя същото, каквото Той желае.

Господи, не ми трябват твоите подаръци! Трябваш ми Ти!

Твоя враг не са невярващите в света! Твоя враг е вътре в теб. Нарича се егоизъм.

Кое прави един подарък толкова скъпоценен? Човека, който ти го подарява.

Имаш ли цел в живота си или каквото се случи?

Бог се пази от това НИКОГА да не ни разочарова! Защото случи ли се веднъж, може никога повече да не успее да ни спечели доверието. А Той знае колко важно е за нас да Му се доверяваме. Това ?? жизнено важно за нас, животоспасяващо е. Ето по това се вижда, че Бог ни обича и държи на нас!

Би било мъдрост, би било разум, да опитам Бога по всякакъв начин така, както Солом??н опита светските удоволствия и предаде душата си на тях, за да намери щастие.

Вярата не е просто някаква част от живота ти! Тя е самия ти живот!

Как да се изобрази Христос в мен?

Един християнин не трябва да е просто в добро настроение. Той трябва да е в духовно настроение!

Не си давай надежда сам! Нека друг да ти я дава!

Как мога да опозная Бог по-добре? Как да се влюбя в Бог?

Какво е вярата? Вярата е не просто приемане за истина на Библейските принципи, а действие, което отговаря на изискванията на тези принципи.

Стария човек в нас е по-мъртав от мъртвия, и по-жив от живия. Той не иска да умира, иска да живее.

Без любов, няма вярност.

Колко хубаво е да знаеш, че някой те обича и държи на теб.

Исусовото присъствие на Земята беше впечатляващо. Сега обаче Той е в Небето. Но Той едва ли иска Божието присъствие на Земята да е по-слабо! Затова остави Светия Дух. При Бог нещата винаги са в развитие, следователно сегашното присъствие на Бог трябва да е по-впечатляващо от първото.

Най-страшно е тогава, когато нищо не обимаш да плавиш. Или всичко, което правиш, го правиш от принуда.

Кое е най-важното нещо в твоят живот?

Ако нещо може да събужда от мъртвите, то това е любовта.

Господ допусна злото в света, но ще покаже, че по-силна от злото е любовта.

Какво си готов да дадеш за Бога? Колко си готов да се жертваш за Него?

It's a one BIG LOVE story.

Ако не се молиш, ако не общуваш с Бог, показваш несериозно отношение към вярата си и към Бога.

Ако ти и Бог искате едно и също нещо, то със сигурност то ще се осъществи.

Искаш опитности с Бог? Моли се! И действай!

Човек, който истински обича, никога не може да бъде обиден.

Бог подарява подаръците Си лично! Не ги изпраща по пощата.

Всеки, който се моли, плаче  и агонизира за спасението на някой друг, всъщност е в пълна хармония със сърцето на Бога.

Само решителните хора правят проблемите решими.

Не можеш да имаш характер като Божия, ако не познаваш Бога и нямаш нищо общо с Него.

Трудността на борбата увлича упоритият характер.

Не Те разбирам, но ти вярвам, Господи!

Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод.

Мъдрия християнин вярва. Така той инвестира само в сигурни неща.

Най-трудно е да се откажеш от онова, което е хубаво, което Бог е направил и имаш право да го ползваш.

Човек трябва да научи истинското си положение във Вселената. Защото нито е най-мъдрото същество, нито е най-авторитетното.

Важен ли съм аз за Бог, и важен ли е Той за мен?

Трябва да можеш да се отказваш от по-доброто за теб, за да получиш най-доброто от Бога.

Най-важното нещо на света е да свържеш твоя свят с Божия. Нарича се любов.

Най-удовлетворен е този човек, чийто живот е низ от правилни избори.

Ако не говориш с уважение за някой човек, по-добре не говори за него!

Ако не говориш с уважение към себе се, по-добре е да не говориш за себе си!

За да бъде твоето его разпънато и убито на кръста, трябва само едно нещо: да не се съпротивляваш! Бог ще го направи за теб.

Приказката любов... не се опознава с приказки. Иска се действие.

Бог е взел нашите проблеми присърце като Свои. Той е съпричастен, защото ме обича. И понеже се намесва, когато Го моля, това означава, че Той ме обича. Той ми казва: Аз Съм в твоите обувки. Ти си бос. Затова те нося на ръце!

Лошо е когато времето минава, а никакви добри спомени не остават.

Когато се убедиш в истината, и не променяш своите убеждения, ти ще бъдеш запечатан за вечен живот.

Заслужава ли Бог твоето внимание, преклотение, почит и уважение? Нека да изпитаме подбудите си!

Този, който няма нищо друго, може да даде на другите само едно - себе си.

Докато търсиш красотата някъде другаде или в нещо друго, никога няма да видиш Божията красота.

Човек, който не споделя нищо от живота си, няма как да стане близък с другите.

Всяко НЕпослушание, което проявиш, води до щета и за него се плаща цена. Плащаш ти, или плаща някой друг. Всяко послушание обаче, което проявиш води до благословение. Печелиш ти, но и всички около теб!

Да изпитваш Бога, това значи да флиртуваш с греха. Това значи нарочно да дразниш Бог, като избираш да вършиш злото.

Само високите амбиции дават високи постижения.

Ако Адам беше жив днес, той щеше да продължи да бъде господарят на този свят, а всички останали мъже щяхме да сме подчинени на него. Адам предаде собственото си стопанство на немърлив собственик, който мрази човешкия род. Мястото на Адам бе заето от друг, такъв, който управлява грешно, деспотично, нагло и пагубно. Адам си отиде от този свят, за да може да дойде друг управител, който правилно се грижи за Божието имущество. Това е Исус - вторият Адам. Всички, които приемат втория Адам за свой господар и не слушат сегашния господар на света, ще живеят под Божия закрила. Сегашния временен господар на света - дявола, ще бъде премахнат завинаги, защото управлението му води до смърт. Исус, който стана собственик и управител на един от най-малките обитаеми светове във Вселената, ще продължи живота само на тези, които добре са се грижили за Неговото имущество. Само такива хора Той ще сметне за достойни да наследят много повече от това, което са имали на Земята.

Ако не повярваш, че Бог ти е простил, ще останеш завинаги в греховете си.

Който се движи по Божиите пътища, ще бъде научен на всичко, което трябва да знае, за да се спаси.

Противете се на злото, а не на злия човек!

Не се страхувай да бъдеш странен за света! Страхувай се да не би да бъдеш странник за Бога!

Ако оставиш дявола да избира подарък за теб, какво мислиш, че ще избере?

Един човек е толкова велик, колкото велика е каузата, за която живее.

Ако искаш да станеш герой на вярата, първо трябва да станеш герой в борбата си с греха!

Пътят към ада е послан с добри намерения. А пътят към рая е послан с добри изпълнения.

Искаш ли заедно да служим на Бог? - това е най доброто предложение за брак, което един мъж може да отправи към една жена!

До къде си готов да стигнеш, за да изпълниш Божията воля?

Ако молитвите ми не ме променят, значи не са искрени. Такива молитви Бог не би послушал.

Задавай си въпроса във всеки един момент, кое е най-доброто, което можеш да направиш? Какво би направил Исус?

Може ли тялото да се самоубие? Може. Може ли душата да се самоумъртви? Може! Може ли духът на човека да се самоубие? Никога! Духът никога не би действал против себе си.

Със сигурност бихме познавали Бог по-добре, ако работехме за Него. Така щяхме да имаме противопоставяне от невярващите, което да ни утвърди във вярата.

За истинското спасение, Бог не само трябва да ми прости греховете, но и да ме очисти отвсяка неправда. Това никой човек не може да направи за мен! Така че папата не може да спасява! Човек може само да прости, а Бог може и да освободи от греха!

Мои мисли 3

Бог казва за човека: Този ще бъде възкресен, защото в него има нещо, което Аз много харесвам - привързаността му към Моята душа.

Когато обичаш някого, ти му отделяш време и обичаш да си говориш с Него.

Ако си отговорен, ще си дисциплиниран!

Всичко, което Бог допуска е с цел промяната на нашия характер.

Всички усилия, които правим в Божията посока ще бъдат възнаградени!

Човек, който не дава всичко от себе си, за да бъде с чиста съвест и да върши Божията воля, няма увереност в спасението си.

Когато опре ножа до кокала, тогава се разбира колко силна е вярата ни.

При Бог няма край. Има преход.

Ти си поканен!

Защо давам? Защото обичам да давам.

На мъдрия човек не се налага много да му помагаш.

Няма по-изразително показване на любов от страна на Бог към нас, освен със смъртта на Исус.

Да имаш характера на Бога, но да не се стремиш към Неговия престол, това е истинско смирение.

Истински силните и калени характери са калени единствено и само в трудностите.

Силни са хората, които могат да кажат истината в очите на другите. Мъдри са тези, които знаят как да я кажат.

Опитвай да направиш всичко по най-добрия начин! Опитвай, докато се получи най-доброто!

В усилието да направиш най-доброто, ставаш съвършен.

Добродетелите се култивират с развитие.

Едно от сигурните доказателства, че Бог ни обича е желанието на дявола да ни съсипе.

Християнския живот е непрестанно воюване.

Един човек е много по-полезен, когато има по-голяма свобода.

Имай превъзходен, завладяващ, красив дух!

Не може да спасиш някого, ако нищо не правиш за него.

Ако искаш много да впечатлиш някого, трябва много да се пожертваш!

Ако искаш да успееш в нещо, трябва да си професионалист, а не аматьор! Бъди професионалист!

Това, което ни предлага Бог винаги е по-добро от това, което имаме.

Ако искаш нещо да се случи, направи го! Ако искаш повече, изисквай повече!

Ако някога се чувстваш зле, започне да правиш нещо ново с ръцете си.

Няма нищо по-вдъхноняващо, по-впечатляващо, по-насърчаващо, по-оживотворяващо от любовта!

Да говориш на хора за прощението от Бога, които нямат чувство за вина е напълно безмислено.

Когато сме свикнали с удобствата и богатствата на този свят, за да ни изведе от "сладката дрямка", Бог ще предизвика катаклизми, за да ни изведе от всички светски връзки, на които се покланяме и на които разчитаме. Той ще направи това, за да се обърнем към Него!

Ако искаш да помогнеш на някого, влез в неговите обувки, слей се с неговия проблем!

Хубавите неща стават бавно. Стават с желание!

Животът на Христос е символ на живота на християнина. Истинската смърт на Христос е символ на духовното умиране на стария грешен човек; възкресението на Христос е символ на възкръсването на християнина за нов живот, одобрен от Бога.

Искаш ли да виждаш чудеса? Започни да раздаваш любов!

Бог би ни заблудил, ако започне да отговаря на вялите ни и отвлечени молитви. Той иска да бъдем ревностни и усърдни молители, и тогава молитвите ни ще бъдат чути, на тях ще бъде отговорено.

Ако искаш да изчистиш живота си от зло, трябва да стигнеш до най-недостъпните места! Готов ли да си да направиш това?

Искаш ли да имаш развитие? Устоявай във всяко изпитание и ще виждаш развитието си.

Надежда без повод (обещание) е безмислена, неоправдана.

Човек не е виновен така, че има грехове, както когато изгонва Бог от живота си.

Всичко, каквото правиш, го прави заради някой друг, не заради себе си!

Искаш ли да впечатляваш? Тогава прави впечатляващи добри неща! Бъди пръв в това!

Господ не би осъдил никого, ако преди това не му е давал шанс да се поправи!

Каква полза от всичките ми мечти, планове, преживявания и копнежи, ако няма да бъда спасен?

Ако Исус не е Бог, следва, че не Бог, а човек се е жертвал за нас. С това мислене хората отхвърлят любовта, верността, мъдростта и грижата на Бог за Неговото собствено творение. 

Така хората правят Бог по-жесток от самите себе си.

Човек със способности не трябва да стои бездеен!

Факторите за вземане на дадено решение при Бога винаги са повече от един.

Изнасянето на истината може да ни коства живота. Но неизнасянето на истината ще ни коства вечността.

Законът ти казва какво да НЕ правиш, показва ти границите. Вярата дава свобода да се развиваш в тези граници и ти показва какво ДА правиш.

Когато се учиш от най-добрите, ставаш като тях. Когато се учиш от най-Великия, ставаш като Него.

Ако правиш това, което обичаш, любовта ти ще расте!

Щом Бог е толкова привлекателен и впечатляващ, защо не може да ни трогне?

Господ на никого не иска да казваме, че не го харесваме. Той не иска да се стига до там да казваме лошото.

Това, че Бог оставя на Земята да се развиват греха и най-големите грешници, е неоспоримо доказателство, че Бог обича всички!

Злото в този свят ще остане до тогава, докато се изроди в най-грозното си лице. Едва тогава 
Бог ще се намеси, за да го премахне.

Когато сме лично засегнати, сме готови да се защитим. Но когато Бог е засегнат, колко сме готови да защитим Неговото добро име?

Мои мисли 2

10.11.2010
Любовта е война. Побеждава в нея само този, който се бие за нея!

Дисциплина – това е ключовата дума! Няма истинска вяра без дисциплина.

Да имаш свестен човек до себе си - това е голям подарък от Бог.

Най-голямото Благословение, което един човек може да има и да получи, това е да практикува Божиите заповеди.

Който успява да поддържа връзка с Бог, той наистина е изключително способен човек!

Ние хората правим много глупости когато не се чувстваме обичани.

27.02.2011
Добрият мениджър може от всяка ситуация, от всяко време, средство, пари, положение (власт и статут), да извади максимална полза за себе си и за другите. Трябва да бъдем добри настойници и мениджъри на Божиите дарове (дарби).

Ако много, много ме обичаш, какво би направил за Мен? – пита Исус.

Ако обичаш себе си, ще се грижиш добре за себе си. Ако обичаш ближния, ще имаш стимул да се грижиш добре за него! Ако обичаш Бог, ще можеш да правиш първите две неща!

No Jesus – No Party!

Ако искаш да имаш свръхестествена сила, трябва да се храниш със свръхестетсвена храна!

Ако успехът на църквата зависеше само от теб, какво би направил?

Всеки има способности и Бог е загрижен те да се проявяват!

Има още доста празни жилища в Небето. Ще помогнеш ли да се напълнят?

Как би живял, ако не се страхуваше от нищо?

Кой има нужда от мен?

Мълчанието на Бог изкарва от нас това, което е в нас. Или ни настройва срещу Него или ни смирява да Го слушаме повече.

Най-лошото за един християнин е да представи Бог в лоша светлина.

Най-неприятното нещо на света е да се чувстваш необичан и нежелан (отхвърлен).

Най-страшното нещо е да нямаш страх от Бога. Ще бъдеш много страхлив, ако нямаш страх от Бога.

Не ограничавай сам мирогледа си! Опознай Бог!

Не се страхувай от провал! Не се тревожи за неуспеха! Тревожи се за шансовете, които ще пропуснеш, ако не опиташ!

Нещата някъде се случват. Въпросът е къде съм аз?

От всяка секунда в живота си трябва да изстискаш максималната полза.

Създавай красиви спомени в хората около теб! Така ще бъдеш удовлетворен в старостта си.

Хората имат нужда от моето посвещение, от моята вяра, промяна и любов.

Да обичаш несъвършения човек, е също толкова трудно, колкото и да опознаеш Безкрайния Бог.

Ако искаш да се държиш свободно в отношенията си с другите, трябва да си готов да приемеш и тяхното свободно отношение към теб!

Когато сгрешиш, най-голямата глупост, която можеш да направиш след това е да се отделиш от Бог и от другите.

Божията любов трябва да е движещата сила в живота ти. Всичко останало са само човешки усилия за благочестие, обречени на провал и неуспех.

Ще имам нещо хубаво в характера си САМО, ако пожелая да го имам.

Безкомпромисното и непоклатимо доверие в Божията непроменлива и себеотрицателна грижа и любов към теб е това, което може да ти даде правилни подбуди, силна воля и адекватно отношение към себе си, и към другите хора.

Аз не искам само да вярвам, че Бог ме обича! Искам да виждам как Той ме обича!

Бог не иска само да вярва, че Го обичам! Той иска да вижда, че е така.

Бог пита: Всичко? Или нищо?

Ако има нещо, което може да впечатли човека, да му предаде сила, нови подбуди и нов живот, то това със сигурност  Божията любов! Само тя впечатлява и съживява!

Каквото и добро да направиш за другите, това не може да те накара да се чувстваш свят и непорочен, с чиста съвест. Защото има неща, за които само Бог може да те убеди.

Разглеждайки Стария Завет, много хора твърдят: „Бог е зъл съдия! Постоянно следи хората, за да ги накаже, когато съгрешат.” Ако Бог е искал да прекъсва злото в зародиш, то Той е мислил за народа Си. Сега обаче живеем в благодатно време и Той не наказва хората веднага. Но сега пък хората започнаха да казват: „Къде е Бог, защо не се намесва? Ако имаше Бог, щеше да се намеси!” Няма угодия на хората.

Ако едно нещо не дава резултати или резултатите не ти харесват, тогава е време нещо да се промени.

Ако знаеше всичко отначало от Божия път, по който трябва да минеш, никога нямаше да тръгнеш по него!

Не се прави на мъж! Бъди мъж!

Красивите жени ли? Адът ще бъде пълен с такива!

Всичко, което съм научил, трябва да го практикувам, за да не го забравя и загубя!

Господ ще изпитва нашата любов към Него, за да види колко сме готови да жертваме за Него!

Не се отказвай от Господ, откажи се от греховете си!

Няма нужда да живея като жертва! Мога даживея като господар!

За да се развива едно нещо, то трябва да бъде упражнявано.

Повече действия и по-малко приказки!

Никой няма да стигне в небето, ако не мине първо през своята Голгота и Гетсимания! Именно затова толкова малко хора минават по тесния път и през тясната врата, защото никой не иска да мине през това изключително неприятно изпитание! Би ли изпил горчивата чаша, ако знаеш, че това ще те спаси?

Говори с факти!
Говори за другите с факти!
Говори за себе си с факти!
Говори за Бог с факти!

Понякога не искаме свободата, която ни се дава! Искаме да бъдем обвързани!

Към своята Библия трябва да имаш специално отношение – като към живия Бог.

Отнасяй се с другите така, сякаш са ти направили най-голямото добро на света!

„Боже, никога не ме оставяй на мира!”

И най-красивия човек на света е само жалко подобие на онази неземна красота, която ще имаме в небето.

Искаш ли да дадеш нещо добро на хората? (Изучавай Божието слово, учи го наизуст, използвай Го когато трябва – това ще е върховен подарък за твоите приятели.) Имаш Божието слово – раздай Го на другите!

Бог има много по-велики планове за теб, отколкото ти самия имаш за себе си.

Нещата на тази земя по принцип са склонни към разваляне. Необходими са усилия, за да се поддържат. Затова, понеже много хора ги мързи или просто не вярват, не правят никакви усилия да ги поддържат.

„Чашата, която Отец ми дава, да я не пия ли?”

Пророчествата са това, което предизвикват и утвърждават вярата в Бога.

Целта на Бог е да оживи духа на човека и да го насочи в правилната посока.

Направи усилие и постигни успех поне само за ЕДИН ден – днешния.

Бракът не прави от един мъж по-голям мъж. Мъжа трябва да е такъв още преди това!

Ако твоето сърце не се трогва от едно толкова мило, нежно и любящо отношение от страна на Бог към бет, то това е смъртоносно състояние, и поражда смъртоносно влияние към другите около теб.

Бъди съвършен през днешния ден!

За ВСЯКО хубаво нещо се изисква усилие, за да се случи!

Страховете ни... са пречка за нашето развитие.

Любовта на човека към Бога зависи от това, колко човек вярва и знае, че Бог го обича.

Натуралните природни продукти за лечение се намират в природата, не в града.

Който се моли, това означава, че той приема Бог за Личен помощник и Спасител.

Родителите дават блага. Бог дава БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

Моите мисли и действия сега, определят дали ще имам бъдеще.

Който НЕ инвестира в промяната си, няма да има промяна.

За да се развива вярата, тя трябва да се упражнява. Вярата се развива с добри дела!

Радвай се на живота си така, сякаш днес е първия ти ден!
Вземай решения така, сякаш днес е последния ти ден!

Ако си решил да си отговорен пред Бог, значи наистина си отговорна личност!

Това дали си духовен или не, проличава от това коя слава обичаш да гледаш – човешката или Божествената.

Как може да си сигурен, че един грях няма да го повториш никога повече? Когато знаеш, че греха всъщност е липса на връзка с Бога, това ще ти помогне да имаш правилното отношение към хората около теб. Страхът от загубване на връзката и превързаността към Бог и другите, не ще допусне да имаш неправилно отношение, и следователно никога няма да имаш грях.

Да живееш без чудеса от Бога, това наистина е скучен и нещастен живот.

Не си полезен, ако не си полезен за ДРУГИТЕ!

Може да се каже, че си убеден и сигурен в една истина, само, ако можеш лично и сам да я защитиш от Библията!

Трябва така да живееш, че в изминалата секунда да си спечелил и да имаш полза за две!

Ти си Божия собственост! Внимавай как се грижиш за Неговата собственост!

В сърцето на един християнин не може да има и капчица злоба или омраза. Дори към враговете!

Всеки си мисли, че той е най-важен. Бог обаче не каза така за Себе Си. Той посочи човека и каза: „За Мен, ти си най-важен!”

Никога не спирай да летиш!

В този дом има ли признаци на живот? – пита Бог.

Уважение и почит е към Съдателя, когато се храниш с Неговата храна, а не с тази, която човеците са направили.

Трябва да си добър мениджър на времето, парите, ума и тялото си! Дадено ти е да бъдеш господар на всичко това! Владей добре над тези неща!

Хората, дали живота си за Христос, сами са пожелали да се жертват по този начин. Бог не е искал те да умират така, но те са го направили. Затова Той ще ги превъздигне повече от всички други.

На земята имаме умален модел на Бога. Две личности, които са „една плът”, това наричаме Семейство. При Бог моделът е същия: Три личности, които са на един Дух, се наричат Бог.

Бог така е написал Библията, че всички спасени ще намерят там това, което са търсили. В нея присъстват САМО теми, от които спасените се интересуват. Всяка една дума е била необходима някога на някой от спасените хора.

Умът е граница! Вярата минава отвъд тази граница!

Християните са хора, които имат сърца, големи сърца!

Бог ми каза: Не може така! Аз събирам, а ти разпиляваш!

Ако за едно нещо не си струва да умреш, то не си струва и да живееш за него!

Посредствеността е спънка за развитието на истинското щастие!

Човека, който е в МИР с Бог, може да приема всяка ситуация за добра и е смирен да се учи и развива като характер. Той много добре знае, че Бог не е изтървал юздите на този свят, а ръководи всичко перфектно.

Трябва лично да се убедя и да бъда сигурен в моето лично спасение! Това ще ми даде сили да вървя напред!

Колкото си по-голям, толкова повече обектите изглеждат по-кръгли. Колкото си по-малък, толкова по-плоско ти изглежда всичко.

Не можеш да казваш: Мен не ме гледайте, гледайте към Бог! Защото ти трябва да отразяваш Божия характер.

Не вземай нищо, от обреченото на изтребление!

Някои предпочитат да живеят в робство, пред това да се изправят пред лицето на истината и свободата!

Да се ядосваш, това значи да наказваш себе си за грешките на другите... Бъди милостив към себе си!

Как си представяш света, когато си успял? Как би изглеждал твоят свят тогава?

Какви са плановете ти за след 1, 2, 3, 5, 10... години?

Исус това искаше да ни научи най-добре: Бог е на наша страна!!! Винаги е готов да ни помага!

Изборът е труден, но резултатите са славни! Изборът е единствено мой...

Колкото по-малко важни и зрели решения вземаш в живота си, толкова по-слаб ще ставаш!

Какво очакваш Бог да направи за теб?

Негодувание, гняв и страх образуват триъгълника на себеобсебването. То е предизвикано от неудовлетворените очаквания към другите... Негодуванието трябва да се замени с приемане. Гневът трябва да се замени с обич, а страхът – с вяра! Неудовлетвореността ни прави нещастни!

2012
Бог обича да прави големи подаръци, за да впечатлява! Ти какви подаръци обичаш да правиш?

Няма невъзможни неща! Има слаби характери!

Добродетелите се развиват единствено чрез култивиране!

Не само трябва да правиш добрини, но и да има полза от тези добрини!

Някои добрини трябва да бъдат систематично и упорито повтаряни, за да има полза от тях.

Съвършенството на характера се измерва със способността да създава единство! Това е признак за зрялост!

Ако не изпиеш чашата на човешкия гняв, ще трябва да пиеш от чашата на Божия гняв!

Дарът на живота – най-скъпоценният и свещен от всички дарове от Бога! Този, който се стреми да пази живота, него Бог ще надари с вечен живот!

Ако в един дом управлява жената, значи нещо не е наред с мъжа! Бог е наредил мъжът да бъде глава на семейството!

Исус е по-силен от дявола! Защо тогава живеем така, сякаш дявола е по-силен?

Можеш ли да се откажеш от всичко (дори от това, което ти се полага)? Дори от собствения си живот за благото на другите? Исус го направи! За теб!

Християнството тряба да дава пример, заразяващ пример! Така че, всеки, който го види, да му хареса и да го пожелае!

С всеки изминал ден, когато Бог прави нещо, Той го прави, за да стават нещата все по-добри и да се развиват към по-добро!

Ако искаш да се научиш да обичаш, трябва да започнеш с хората, които мразиш!

Ако искаш да бъдеш вътрешно красив, трябва да имаш любов в себе си!

Бог може да живее само в чист храм и да стъпва само на чиста настилка!

Когато идва нещо добро, с него идва и нещо „лошо”. А когато идва нещо „лошо”, с него идва и нещо добро.

Съвест, която не е чиста, не може да живее в светостта и чистотата на Божието присъствие.

Искай от мен повече, за да направя повече!

Християнина е призован да прескача големите препятствия, а не да спъва в тях!

Чувствата не са добър съветник в отношението ни към Бога, защото по рождение сме настроени ПРОТИВ Него. Но нашето решение да изберем правилния принцип е това, което ще ни спаси.

Не е естествено за грешното човешко естество да обича Бога. Но най-естественото нещо е човек да се върне при Този, Който го е създал.

Всяко лошо дело и всяка лоша мисъл, която е минала през ума ни, ще са прекалено тежки за нас, когато наближи денят Господен. Затова трябва да живеем така, че съвестта ни да остава чиста постоянно! Трябва да изповядваме греховете си и да ги изоставим, за да не ни тежат на съвестта в Божието присъствие. Ако ги има в нас тогава, няма да можем да издържим на изгарящия огън на  Божествената чистота и святост, когато дойде. Затова, не трябва да допускаме дори и една лоша мисъл да мине през ума ни.

Започни така да живееш, че твоят живот да има значение!

Никога не прави нещо, което не е от Бога, и за което не можеш да Му благодариш!

Молитвата е толкова основен инструмент за нашето спасение, колкото е и Библията.

От тайните си грехове пред Бога, човек може да се избави единствено и само, ако се моли сам. Никой друг човек не може да му помогне.

Ранното ставане е признак на здраве и хармония в принципите.

За да запали с любовта Си 12 ученика, Исус беше с тях три години и шест месеца. Ако за нас има същата възможност да бъдем запалени, колко време ще трябва на Светия Дух да ни запали?

Ако се впечатляваме толкова от хора и казваме „уау” на тяхната външност, то колко повече това важи за възклицанието ни към Бога. Ангелите на Небето постоянно казват „уау”, гледайки красотата и величието на Бога.

Съюзете се срещу дявола! Когато сме заедно, тогава сме силни!

Човек, който искрено се моли за промяна в характера си, е настроен на духовна вълна.

Свидетелтването е възпитателно средство, дадено от Бога, за изграждане на нашия характер. Апостол павел казва: „Нужда ми се налага.”

Бог е любов! Любовта не се доказва с наука. Тя се доказва с отношение. по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.

Хората, което не се грижат за собственото си здраве и живот са толкова виновни, колкото и тези, които съзнателно убиват други хора.

Ако дадеш вечен живот на Христос в себе си, и Той ще ти даде вечен живот с Него – завинаги!

Ако ти беше Бог и знаеш, че хората са заблудени по отношение на твоя характер, но желаеш да ги просветлиш за себе си по този въпрос, какво би направил? Исус дойде, за да покаже истинския характер на Бога.

В цялата Библия Бог иска да ни каже много добре едно силно нещо: Вашият проблем е Мой проблем! Аз Съм на твоя страна, човече!”

Трябва да се отделиш от греха, за да не се отдели Христос от теб. Защото, ако си едно с греха, при Пришествието това ще те изпепели.

Колкото повече опитности имаш с Бога и в колкото повече борби си победил с Него, толова повче разбираш и се убеждаваш, че Бог те обича лично. Това е единствения път, по който можеш да се увериш, че Бог те обича.

Един мъж, ако не може да управлява това, което му е поверено, не е никакъв мъж.

Ако успееш в много на брой, но дребни неща, няма ад си удовлетворен човек. Трябва да успяваш поне в едно голямо нещо, дори да е по-рядко, за да си удовлетворен. Малките неща не се помнят, големите се помнят.

Всеки ден, когато вземаш решение ЗА Бог и поставяш Бог на първо място в живота си, това всъщност е най-великото решение, което един смъртен човек може да прави всеки ден в своя живот.

Може да ти се стори болезнено нашето приятелство, но повярвай Ми, правя го заради теб!

Искаш да покажеш, че си уникален и интересен? Малко нещо е да го правиш заради жена!!!

„Малко нещо е да ми бъдеш служител.” Бог иска да Му бъда Негов син.

Света се дели на две групи хора: едните, които само говорят за нещо, а другите просто го вършат.

Съвършен в очите на Бога е онзи човек, който дава най-доброто от себе си, за да получат другите най-доброто за тях.

Старанието е стремеж към съвършенство.

ВСИЧКО, което Бог прави е ДОБРО!

Най-важното е да имаме любов към Бога, която да ни пази при Бога.

Ако времето навън ти влияе, значи времето вътре в теб не е спокойно и слънчево.

Признака за невярност (неверие) се изразява в повтарянето на едни и същи грешки.

Бог пое вината (на кръста), защото всъщност конлфликта е Вселенски, не е само Земен. Защото Той е създателя на всичко и е отговорен за това, което се случва в цялата Вселена.

Исус се пожертва и умря не защото дявола искаше смъртта Му, а защото Неговия закон е справедлив и трябваше да бъде изпълнен.

Ако искаш да има хора, които си спасил, трябва да работиш в тази посока!

Добре се справяш! – трябва да са думите от страна на Бог към нас всеки ден!

Исус даде обещание, че ще се грижи за нашето име. И аз трябва да дам обещание, че ще се погрижа за Неговото добро име пред хората и Вселената.

Съпрузи, които НЕ са в единство, не могат да вкусят и единството с Бог! Затова трябва да търсиш партньор, с когото можеш да създадеш максимално единство! Ти самия трябва да си гъвкав и адаптивен, за да помогнеш да се получи това единство.

Мъдрите хора питат. Простите си мислят, че знаят всичко и от всичко разбират.

Ние хората трябва да се научим да правим жертви, за да вкусим поне малко какво Му е струвало на Бог да пожертва Сина Си.

Истинското възмъжаване и духовно узряване е свързано със способността да се отричаш от себе си и от собствените си егоистични наклонности, мислейки за благото на другите.

Дявола се опитва да ми съсипе сърцето. Господ иска да ми даде сърце, Живо сърце, което да гори силно за най-красивите и възвижени ценности.

Ако си се докосвал до отвратителността на този свят болезнено, ще намразиш всичко, което е свързано с него и което е от него.

Ако твоите грешки те смачкват, то твоя „праведен” живот ще те възгордява. Направи така, че твоите грешки да те въздигат при Бога, а твоя праведен живот да те смирява.

Когато започнеш да изпадаш в депресия, започни да създаваш и твориш нови неща!

Със смъртта на кръста на Христос, Бог показа как се отнася към греха. Но с възкресението на Христос, Той показа как се отнася към праведника.

Бог ни показва Христос и все едно ни казва: „Виждаш ли какъв можеш да бъдеш, ако Ми се довериш? Аз мога да те науча как да живееш така и как да успяваш по същия начин като Христос. Има само едно условие това да се случи. Довери ми се, и ще успееш.”

Мисионската покана е изпитваща за сърцето.

Когато дявола се опитва да размътва водата, Бог помага тя да остава чиста.

Ако обичаш безусловно, това е води до две неща. Първо означава, че твоето отношение не зависи от отношението на другия човек към теб. Второ, той винаги получава от теб най-доброто на което си способен!

Да учиш неуките е по-велико, отколкото да приемаш поздравления от професионалистите за успехите си.

Осъждането на света е толкова реално, колкото и спасението. Защо тогава приемаме едното, а другото не?

Всичко много по-лесно се носи и преживява, ако знаеш, че Бог те е пратил там или че Той ти дава това изпитание.

Бог в момента събира доказателства срещу дявола, за да проведе справедлив съд над своя народ.

Бог се опитва да подготви хора, които да завършат войната. В момента, в който и последният воин е готов, последната битка ще започне, в която победител ще е Господ Исус.

Бог казва за човека, който ще живее: „Той ще бъде възкресен, защото в него има нещо, което Аз много харесвам – той ме обича.” Любовта ни към Бог ни свързва с вечността.

Когато обичаш някого, ти обичаш да му отделяш време, обичаш да си говориш с Него.

Ако си отговорен, ще си дисциплиниран.

Всяко нещо, което Бог допуска в живота ни е с цел промяната на нашия характер.

Аз съм доказателство, че душата може да живее и в по-скромна телесна обвивка.

Всички усилия, които правим в Божията посока ще бъдат възнаградени.


Човек, който не дава всичко от себе си, за да бъде с чиста съвест и да върши Божията воля, няма как да има увереност в спасението си.