вторник, 14 април 2015 г.

Мои мисли 4

Внимавай да не оставяш Божият труд напразно. Почитай и това, което родителите правят за теб! Това се нарича любов!

Човек трябва да изпитва наслада от това, което избира и което прави!

В християнството има кръст, и който не е готов да мине през него, няма да види Небесното царство.

За да ти стане сладък живота, трябва да изпиеш доста горчиви чаши!

Ако не искаш Бог да има тайни от теб, разкрий своите тайни пред Него.

Божието провидение е много по-сигурно доказателство да бъдеш с определен човек, отколкото твоите чувства.

Божиите планове не зависят от това кой си ти и какво можеш да правиш. Те зависят от това кой е Той и какво Той може да направи. Бог има план за всяко човешко същество.

Създаваме правила и закони, защото не разбираме Любовта.

Колкото по-здраво се държиш за Бога, толкова по-лесно Той ще може да отреже излишното от теб.

Когато Бог ти предлага приятелство, то е като роза с бодли. Дори да те боли, ти пак го прегръщаш...

Между двама душевно красиви хора може да има само красиви отношения!

Ако някой човек се е пожертвал с нещо за теб, ще ти направи ли впечатление? А ако знаеш, че Исус е умрял за теб, как ти би реагирал?

Смиреният и послушен ученик е истински помощник в работата на Господ за спасяване на хора.

Господ държи да познаем какво Му е струвало на Него това - да се откаже от Себе Си и да умре на кръста за нас. Затова ни оставя да минем през подобни изпитания, в които ние трябва да се откажем от егоизма си.

Ако Бог ти показва проблем в теб, това означава, че вече ти дава и обещанието за решението на този проблем.

Да имаш сърце, това е най-голямото богатство в живота. Ако имаш сърце, всичко, което правиш, има смисъл.

Малко струват думите на недисциплинираните мъже.

Ако искаш да се развиваш и да побеждаваш, не гледай към своите недостатъци! Гледай към Божиите възможности, дадени в обещанията!

Не всичко в този свят е добро, но всичко съдейства за добро.

Истинското християнство е връзка на обич към Бога, а не сухи принципи или сухи молитви.

Най-страшното нещо е да минеш през живота без да се чувстваш обичан. Затова Бог ни уверява в Своята любов.
...

Господ иска да ми подари най-подходящия за мен човек. Но първо иска да ми подари най-доброто вътре в мен, като характер.

Въпроса е така да минеш през света, че да оставиш истински приятели.

Ако Бог те помоли да Му намериш човек с твоя характер, за да го въведе в Небесното царство, ще се съгласиш ли?

Битката в този свят се води главно на два фронта - на идеите и на решенията.

Истинските християни имат истински проблеми, истински битки и истински победи!

Опитай живота с Мен! Ще ти хареса! - казва Бог.

Целта е така да минеш през света, че да оставиш истински приятели.

Господ иска всичко да го правим не само от съображение (за сигурност), но от любов към Него. Вълнува ли се сърцето ти по Бога и Божиите неща?

Когато Бог не може да работи директно в теб, тогава Той използва други хора. Не принуждавай Бог да използва други хора!

Твоето съчувствие е толкова голямо, колкото и твоята искреност.

В момента, в който оставиш и последното нещо, което пречи на Божествения характер в теб, точно тогава ти вече си съвършен.

Как би погледнал на човек, който виждаш, че не дава всичко за теб и не е готов на всичко за теб? Как мислиш, дали Бог е такъв?

Никога не връщай добро на този, който ти го е направил! Подари го на този, който никога не го е вкусвал!

Никога не връщай зло на този, който ти го е направил! И без това той сам наврежда на себе си.

Не мисли за неща, които не заслужават твоето внимание! Дисциплинирай ума си да мисли за значими неща!

Трудностите са мостове за по-добри решения.

Виж какви хора са приятели на един човек, и ще разбереш колко е благороден.

Живота не идва просто ей така. Иска се усилие, мисъл и сърце!

Когато грешника погледне към Бог, ще види точно това, от което има нужда - Спасител.

Живял си напразно, ако не се върнеш при Бога...

Да искаш големи и невъзможни неща от Бога, това означава, че наистина имаш вяра.

Бог иска поне малко да разбираме каква жертва е направил за нас. Затова допуска да имаме тежки изпитания. Иначе никога не бихме разбрали какво Му е струвало на Него.

Бог не е комплексар!

Ако не ти пука за църквата, винаги ще си останеш малък човек.

Исус не дойде да смайва хората с чудесата Си. Дойде да преобразява гришници според желанието им.

Ако цениш себе си като личност, ще занимаваш ума си с важни неща.

Можеш да научиш за Бога повече в битка, отколкото на разходка в парка.

Не се страхувай да обичаш! Любовта те прави силен.

Само ако знаехме колко Бог ни обича и на какво е готов за нас, живота ни щеше да е коренно различен.

Бог е запланувал най-хубавото място тук на тази Земя да е църквата.

Ако натовариш себе си със своя човешки дълг, ще получиш и своето Божествено спасение.

В Божието дело няма място за страхливци.

Ръката Ми винаги ще бъде протегната към теб, за да ти помагам, казва Бог!

Най-естественото нещо в този свят е всеки човек да се върне при Създателя.

Всеки вярващ има тази огромна превилегия да се докосва всеки ден до Великият, Святият и Всемогъщ Бог.

Съпричастността е породена от любовта. Ако нямаш любов, не можеш да бъдеш съпричастен, не можеш да влезеш в обувките на другия. Ще си останеш жалка душица.

Ако живееш без да обичаш, живота ти е празен. Любовта придава смисъл на живота.

Ако дявола обвинява Бога, че сме с Него заради материалните изгоди, то тогава Бог може да спре тези материални блага, за да докаже, че не сме с Него по тази причина.

Истинският християнин е щастлив от живота, който води.

Господ иска първо да освободи душите ни от робството, преди да освободи този свят от поробителя.

Когато някой прави нещо добро за човека, когото обичаш, ти го приемаш така, все едно го прави за теб.

На кръста на Голгота е най-голямото откровение на Бог за своя характер, отправено към нас хората.

Този, който истински обича Бог, се наслаждава на общуването с Бог повече, отколкото с хората.

Всеки човек, който е поставил Божиите интереси пред своите, ще бъде благословен, и ще получи много повече, отколкото мечтае за себе си.

Ако искаш да живееш за Бога, трябва да умреш за светскине неща.

Трябва да вярваш, че Бог е добър, за да стигнеш до момента, когато ще знаеш, че е така.

Бог би се радвал и други като Него да помагат на своите ближни. За някои неща Той не държи да е единствения помощник.

Мъдрост е да търсиш Божието одобрение.

Всеки намира това, което търси. 

Решителност - изключително важна черта от християнския характер.

Не всичко, което се случва е добро, но е за добро.

Всеки, който работи за спасението на другите е на един дух с Бог.

Светия Дух желае да напраи от всеки християнин копие на Христос тук на тази Земя.

Битката на дявола не е да владее Земята, но да компрометира Бога така, че да завладее небето.

Огънят на изпитанието има за цел да изгори греха в нас.

Големите неща имат малко начало, но велик край.

Кое прави един подарък толкова скъпоценен? Човекът, който ти го е подарил.

Една от най-големите ревности, които един християнин може да проявява е ревността за църквата.

Нямаш извинение! Нямаш оправдание!

Доверието в Бога го има когато сме Го опознали. Иначе е само вяра.

Бог безусловно те обича, за да вярваш ти безусловно в тази любов.

Бог харесва и благославя хора, които търсят начини да занесат истината на другите.

Закона на Бога те умъртвява (за света), за да снигнеш до Христос по-лесно.

Ние се раждаме мъртви за духовните ценности. Трябва да слезе свръхестествена сила отгоре, за да има духовно възкресение. Не зависи от този, който иска, но от Бога, Който роказва милост. Идеята е, не че Бог вяма да го даде на някого, а че от Него идва това добро намерение, не от хората.

Както Ева в началото се усъмни в Божието добро намерение за нея, така ние сега имаме същия проблем. Трябва да се научим да вярваме в Божието добро намерение за нас!

Както Христос се примирява с нашите несъвършенства, за да ни помага да растем, така ние трябва да се примиряваме с Неговите Божествени качества, за да се привържем към тях.

Всички тези, които ти пречат, са всъщност стъпалата, по които да се изкачиш и да развиеш своя характер.

Кризата прави Божията намеса наложителна и много по-забележителна!

Какво би ми дало мир? Ако зная, че ще бъда спасен, това би ми дало мир. Съответно, аз бих живял такъв живот, който отговаря на това спасение. В края, Бог просто ще ми го даде, защото винаги съм живял с увереността в това спасение. Щом е така, Бог иска ли да ни даде мир? Иска ли да бъдем уверени в своето спасение? Тогава ние защо живеем така, сякаш Бог не ни мисли доброто, а злото?

Винаги преди Бог да направи нещо голямо, Той прави репетиция.

Господи, искам да се отнасяш към мен като към твой син. И аз ще се отнасям към Теб като към мой Баща.

Когато се приближаваме при Бога, Той не иска да се чувстваме грешни, но да се чувстваме обичани и приети.

Колкото по-твърдо се определиш на Божия страна, толкова по-голяма увереност ще получиш, че си приет.

Истинският мир идва единствено от правилното ми отношение към Бога.

Един човек може да стане отговорен само ако взема сериозни решения и полага необходимите усилия да бъде дисциплиниран.

Много е трудно да мислиш позитивно за другите, когато се чувстваш нещастен със себе си.

Увереността, че нещо ще се изпълни, ни дава абсолютен мир. Бог ни е дал обещания, в които можем направо да благодарим на Бога, че ще се изпълнят за нас. Но какво да правим с нещата, за които Той НЕ ни е дал обещание?

Ако някой, който е авторитет за теб, ти вдъхва кураж да се развиваш, то със сигурност това ще повдигне самочувствието ти. Но ако за теб няма авторитети, тогава или ще изпаднеш в депресия с ниско самочувствие, или ще се възгордееш от собствените си успехи.

Щом Божията любов е безусловна, би трябвало и моята вяра в Божията доброта да е безусловна.

Да носиш кръста си, означава да се откажеш от егото си и от света, да презреш срама от хората и да тръгнеш след Бога. Ето това е да си Христов ученик.

Бог не би ме накарал да правя нещо, което не желая. Тогава как бих вършил Неговата воля? Като аз реша да направя същото, каквото Той желае.

Господи, не ми трябват твоите подаръци! Трябваш ми Ти!

Твоя враг не са невярващите в света! Твоя враг е вътре в теб. Нарича се егоизъм.

Кое прави един подарък толкова скъпоценен? Човека, който ти го подарява.

Имаш ли цел в живота си или каквото се случи?

Бог се пази от това НИКОГА да не ни разочарова! Защото случи ли се веднъж, може никога повече да не успее да ни спечели доверието. А Той знае колко важно е за нас да Му се доверяваме. Това ?? жизнено важно за нас, животоспасяващо е. Ето по това се вижда, че Бог ни обича и държи на нас!

Би било мъдрост, би било разум, да опитам Бога по всякакъв начин така, както Солом??н опита светските удоволствия и предаде душата си на тях, за да намери щастие.

Вярата не е просто някаква част от живота ти! Тя е самия ти живот!

Как да се изобрази Христос в мен?

Един християнин не трябва да е просто в добро настроение. Той трябва да е в духовно настроение!

Не си давай надежда сам! Нека друг да ти я дава!

Как мога да опозная Бог по-добре? Как да се влюбя в Бог?

Какво е вярата? Вярата е не просто приемане за истина на Библейските принципи, а действие, което отговаря на изискванията на тези принципи.

Стария човек в нас е по-мъртав от мъртвия, и по-жив от живия. Той не иска да умира, иска да живее.

Без любов, няма вярност.

Колко хубаво е да знаеш, че някой те обича и държи на теб.

Исусовото присъствие на Земята беше впечатляващо. Сега обаче Той е в Небето. Но Той едва ли иска Божието присъствие на Земята да е по-слабо! Затова остави Светия Дух. При Бог нещата винаги са в развитие, следователно сегашното присъствие на Бог трябва да е по-впечатляващо от първото.

Най-страшно е тогава, когато нищо не обимаш да плавиш. Или всичко, което правиш, го правиш от принуда.

Кое е най-важното нещо в твоят живот?

Ако нещо може да събужда от мъртвите, то това е любовта.

Господ допусна злото в света, но ще покаже, че по-силна от злото е любовта.

Какво си готов да дадеш за Бога? Колко си готов да се жертваш за Него?

It's a one BIG LOVE story.

Ако не се молиш, ако не общуваш с Бог, показваш несериозно отношение към вярата си и към Бога.

Ако ти и Бог искате едно и също нещо, то със сигурност то ще се осъществи.

Искаш опитности с Бог? Моли се! И действай!

Човек, който истински обича, никога не може да бъде обиден.

Бог подарява подаръците Си лично! Не ги изпраща по пощата.

Всеки, който се моли, плаче  и агонизира за спасението на някой друг, всъщност е в пълна хармония със сърцето на Бога.

Само решителните хора правят проблемите решими.

Не можеш да имаш характер като Божия, ако не познаваш Бога и нямаш нищо общо с Него.

Трудността на борбата увлича упоритият характер.

Не Те разбирам, но ти вярвам, Господи!

Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод.

Мъдрия християнин вярва. Така той инвестира само в сигурни неща.

Най-трудно е да се откажеш от онова, което е хубаво, което Бог е направил и имаш право да го ползваш.

Човек трябва да научи истинското си положение във Вселената. Защото нито е най-мъдрото същество, нито е най-авторитетното.

Важен ли съм аз за Бог, и важен ли е Той за мен?

Трябва да можеш да се отказваш от по-доброто за теб, за да получиш най-доброто от Бога.

Най-важното нещо на света е да свържеш твоя свят с Божия. Нарича се любов.

Най-удовлетворен е този човек, чийто живот е низ от правилни избори.

Ако не говориш с уважение за някой човек, по-добре не говори за него!

Ако не говориш с уважение към себе се, по-добре е да не говориш за себе си!

За да бъде твоето его разпънато и убито на кръста, трябва само едно нещо: да не се съпротивляваш! Бог ще го направи за теб.

Приказката любов... не се опознава с приказки. Иска се действие.

Бог е взел нашите проблеми присърце като Свои. Той е съпричастен, защото ме обича. И понеже се намесва, когато Го моля, това означава, че Той ме обича. Той ми казва: Аз Съм в твоите обувки. Ти си бос. Затова те нося на ръце!

Лошо е когато времето минава, а никакви добри спомени не остават.

Когато се убедиш в истината, и не променяш своите убеждения, ти ще бъдеш запечатан за вечен живот.

Заслужава ли Бог твоето внимание, преклотение, почит и уважение? Нека да изпитаме подбудите си!

Този, който няма нищо друго, може да даде на другите само едно - себе си.

Докато търсиш красотата някъде другаде или в нещо друго, никога няма да видиш Божията красота.

Човек, който не споделя нищо от живота си, няма как да стане близък с другите.

Всяко НЕпослушание, което проявиш, води до щета и за него се плаща цена. Плащаш ти, или плаща някой друг. Всяко послушание обаче, което проявиш води до благословение. Печелиш ти, но и всички около теб!

Да изпитваш Бога, това значи да флиртуваш с греха. Това значи нарочно да дразниш Бог, като избираш да вършиш злото.

Само високите амбиции дават високи постижения.

Ако Адам беше жив днес, той щеше да продължи да бъде господарят на този свят, а всички останали мъже щяхме да сме подчинени на него. Адам предаде собственото си стопанство на немърлив собственик, който мрази човешкия род. Мястото на Адам бе заето от друг, такъв, който управлява грешно, деспотично, нагло и пагубно. Адам си отиде от този свят, за да може да дойде друг управител, който правилно се грижи за Божието имущество. Това е Исус - вторият Адам. Всички, които приемат втория Адам за свой господар и не слушат сегашния господар на света, ще живеят под Божия закрила. Сегашния временен господар на света - дявола, ще бъде премахнат завинаги, защото управлението му води до смърт. Исус, който стана собственик и управител на един от най-малките обитаеми светове във Вселената, ще продължи живота само на тези, които добре са се грижили за Неговото имущество. Само такива хора Той ще сметне за достойни да наследят много повече от това, което са имали на Земята.

Ако не повярваш, че Бог ти е простил, ще останеш завинаги в греховете си.

Който се движи по Божиите пътища, ще бъде научен на всичко, което трябва да знае, за да се спаси.

Противете се на злото, а не на злия човек!

Не се страхувай да бъдеш странен за света! Страхувай се да не би да бъдеш странник за Бога!

Ако оставиш дявола да избира подарък за теб, какво мислиш, че ще избере?

Един човек е толкова велик, колкото велика е каузата, за която живее.

Ако искаш да станеш герой на вярата, първо трябва да станеш герой в борбата си с греха!

Пътят към ада е послан с добри намерения. А пътят към рая е послан с добри изпълнения.

Искаш ли заедно да служим на Бог? - това е най доброто предложение за брак, което един мъж може да отправи към една жена!

До къде си готов да стигнеш, за да изпълниш Божията воля?

Ако молитвите ми не ме променят, значи не са искрени. Такива молитви Бог не би послушал.

Задавай си въпроса във всеки един момент, кое е най-доброто, което можеш да направиш? Какво би направил Исус?

Може ли тялото да се самоубие? Може. Може ли душата да се самоумъртви? Може! Може ли духът на човека да се самоубие? Никога! Духът никога не би действал против себе си.

Със сигурност бихме познавали Бог по-добре, ако работехме за Него. Така щяхме да имаме противопоставяне от невярващите, което да ни утвърди във вярата.

За истинското спасение, Бог не само трябва да ми прости греховете, но и да ме очисти отвсяка неправда. Това никой човек не може да направи за мен! Така че папата не може да спасява! Човек може само да прости, а Бог може и да освободи от греха!

Няма коментари:

Публикуване на коментар