вторник, 14 април 2015 г.

Мои мисли 1

Както ние искаме да виждаме, че Бог ни обича лично, сега, така и Бог иска да види, че Го обичаме лично!

Както когато се учиш на честност към хората правиш усилия, за да се научиш на това, така можеш да се научиш и да ОБИЧАШ! Честността е признак за истинска обич...

Всичко, което правиш, трябва да бъде подбудено от любов!

Да слушаш гласа на Господа, това означава да минеш през (отречеш от) себе си. Това означава да вдигнеш кръста си и да го следваш. Това означава Христос да живее в теб; това означава, че ще бъдеш мъдър; означава, че постъпваш разумно; означава, че ще живееш вечен живот...

Ако Исус каже: имате право да крадете, да прелюбодействате, да убивате, мразите и завиждате, то тогава всички нечестиви хора ще го обичат, свестните ще го мразят като бог. Но нали разбираш, че Господ е по-добър и от най-добрия човек? Ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, то колко повече Бог иска да даде добри неща на вас?

Божията цел е да има единство между хората. Липсата на единство в християнското общество е признак за огромен грях!
Само когато има единство, само тогава ще се излее Святия Дух. именно затова Исус се моли за учениците Си да бъдат в единство, за да може да ги обдари с Духа Си.  (Йоан 17)

Не си мисли, че Бог е изтървал юздите на този свят! Напротив, Той много добре движи всичко. Много по-добре от колкото можеш да си представиш!

Ако си комплексар, нищо няма да можеш да направиш за Бог.

Ако обичаш с неегоистична любов, ти си един от най-ценните хора на света!

Ако не се бориш да победиш, никой няма да запомни твоето име!

Ако отдаваш сърцето си на неподходящи обекти, ще получиш неподходящи резултати!

Защо са трудностите?
За да може ти да видиш кои са ти приятели, а приятелите ти да видят колко добър приятел си ти.
Трудностите показват колко истински са истинските неща в теб.

Ако Бог е твоята причина за живот, то ти ще живееш вечно. Защото Той съществува вечно!

Избери риска на свободата, пред възможността да бъдеш роб! Защото е тъжно да живееш сред свободни хора, а ти самия да си роб на греха си. Не избирай робството пред възможността да бъдеш свободен!

Дявола ще направи така, че не само да се заблудиш, но и да не знаеш, че си се заблудил. Да не мислиш, че ще те остави да знаеш състоянието си?

Исус е единственото сигурно нещо в този свят.

Най-силни и смели са хората, които успяват да устояват на принципите си в този блуден и грешен свят...

Силата, която спасява от греха е силата, която изкупва от смъртта! Ако я имаш в себе си за справяне с греха, ще я имаш и в деня на възкресението  си!

Смисълът на живота е индивидуален. Той е свързан с Бог, но е личен за всеки един от нас.

Трудно ти е да умреш за света и да живееш за Бог? Бог е промислил средство, чрез което да умъртвиш старото си естество и да живееш за Него. Това е закона. (Галатяни 2:19)


Бог НЕ обича битките, Той ги избягва. Защото ако попадне в битка, изхода за другата страна е смъртоносен. А Бог не иска да се стига до там. Ако някой Го предизвика, ще носи последиците си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар