неделя, 29 март 2020 г.

Мои мисли 8


Винаги, когато Господ иска да направи нещо добро за някого, то е за да му даде мир, успокоение, любов, радост и почивка. Така е и с брака, така е и с новата земя. Това е мечта на Бога за Неговите деца.

Господ може да ти осигури храна навсякъде и по всяко време. За Него това не е никакъв проблем. Въпроса е ти дали си готов да бъдеш на разположение на Бога навсякъде и по всяко време. 

Бог казва: Аз не искам да умираш за Мен! Искам да Ми се довериш!

Хората, понякога искат едно, а друг път съвсем друго. Понякога ще те упрекват за едно, понякога за обратното. Те почти никога не знаят какво искат и винаги са недоволни. Единственото, което можеш да направиш е да си спокоен в това положение и да постъпиш според Божията воля, за да си сигурен винаги, че ти самият си постъпил правилно. 

Няма как да отидеш в небето, ако не си участвал в подготовката за там. Всеки, който ще бъде в небето, ще е имал активно участие в подготовката на себе си, и на другите хора около него.

Грешниците много приличат на Бог по характер в едно нещо. Както Той не се променя в праведноста си, така те не се променят в греховността си.

Още тук на Земята трябва да се научим да приемаме другите раси! Защото тук на Земята са само няколко, а там в Небето са хиляди. Ако тук на Земята не можем да приемем някого поради наши предразсъдъци, как ще приемем толкова различни от нас личности там горе в Небето?

При хора, които се карат, поне в единия, ако не и в двамата, липсва в сърцето онова благородното и възвишено отношение на уважение към другия. 

Възпитателната мярка трябва да е такава, че трябва да боли. Ако не боли, тя не стига до сърцето и няма да е възпитателна. 

Успехът е поредица от правилни избори. Най-сигурният успех е най-сигурната поредица от най-правилните избори. Как се стига до това? Чрез знание на Божията воля и изпълнението й в тъмния момент, на точното място по най-точния начин. 

С кръщението във вода, ние сключваме завет не само с Бога, но и с хората от църквата, да се грижим един за друг и да си пазим гърбовете.

За да се роди една нова раса, тя трябва да мине през един много труден момент - раждането. То е трудно и болезнено, защото ще преживее пълното отхвърляне на греха, заради което пък ще преживее и пълното отхвърляне от страна на грешниците. В новото небе и в новата земя ще живеят само тези хора, които преди това са се родили духовно, които са преживели тази лична опитност на новорождението, на приемане от Бога и на отхвърляне от света. И двете неща са резултата от раждането, този труден процес, през който християнина трябва да премине.

Този, който отхвърля греха, ще получи отхвърляне от света. Но ще получи също и приемане от Бога. Това се случва с всеки, който е роден от Бога.

Роденият от Бога не съгрешава, защото вътре в сърцето си е отхвърлил греха. В такъв човек няма любов към света. 

Сигурното доказателство, че си опростен, одобрен и приет от Бога, е духовната дарба, която Той ти е дал, с която да Му служиш. 

Само вярващ човек може да мине по пътя към небето. Другите ще се откажат или ще се издавят. 

Въздай слава на Бога, преди да дойде възмездието! 

Истинската любов води до истинска болка. Тази болка не е егоистична от наранено его, а от загриженост и съчувствие. 

Ако учениците на Исус трябваше сами да си избират учител, те никога нямаше да изберат Исус, ако знаеха, че Той не отговаря на очакванията им.

Който може да обясни любовта, той може да обясни Бога. 

Най-силно свидетелство за вярата си в Бога дава човек, когато е в най-голямо изпитание. 

Големите трудности носят голямо благословение.

Ако нямаш чувство за принадлежност, няма да имаш чувство за мисия.

Да станеш като децата означава да започнеш да се държиш към Бог като към Баща!

Божиите планове се изпълняват. Дори на разпадащо се стъпало да стъпи Бог, Той пак ще продължи напред и нагоре.

Повечето екстри понякога ти идват в повече.

За да отразявам пълна светлина, Господ трябва напълно да ме освети. Само изпратената светлина може да бъде напълно отразена. А Господ е готов винаги да изпраща светлина към нас, за да ни осветява. Ние винаги трябва да сме в светлината на Божиите прожектори.

В небето мързеливи хора няма да влязат.

Колкото по-тежко е времето на изпитанието, толкова по-силно ще бъде свидетелството за Бога на верният свидетел.

Човек е толкова силен, колкото са силни най-слабите звена в характера и живота му.

Който се оправдава за своите грешки с грешките на другите, той няма да бъде в небето. 

След като Бог изоставя своя народ евреите, колко Той ще бъде ревностен да се погрижи за вярващите в него езичници? Той ще бъде така ревностен за новоповярвалите, както беше и за евреите.

Христос почиташе човека като му се доверяваше. Така учеше човека сам да почита себе си.

Ако сатана види пробойна в характера ти, той веднага ще се възползва, за да те впримчи в проблеми и грехове!

Истинското удовлетворение и тиха радост идват не от хората и обстоятелствата в този свят, а от онази скрита истинска любов в сърцето, която е готова да се проявява към всички и към всичко. Притежателят на такава любов може би ще има трудни и тежки моменти, но никога няма да изпадне в депресия.

Човек трябва да има пълна непоносимост към греха!!!

Да станем като децата, това означава искрено и от сърце да наричаме Бог наш Баща. А също така да се научим да се доверяваме и да разчитаме на Него за всяко добро нещо, че Той ще се погрижи по най-добрият начин. Той няма да ни лиши от онова, което е добро за нас, особено, ако ние го искаме, и го искаме с цялата си искреност.

Не трябва да зарязваме хората заради грешките им. В противен случай отдавна трябваше да зарежем себе си!

Не пожелавай добро на другите, направи им го!

Бъдете безпощадни към себе си! Никога не си позволявайте да направите една и съща грешка втори път.

Всяка събота е ден за равносметка и задължителна проверка на свършената през седмицата работа! Решенията, които са хубави, задължително трябва да бъдат взети!

Колкото повече чудни и удивителни неща виждаш при Бога, толкова повече ще се привързваш към Него.

Не създавай семейство с човек, който не е способен да обича!

Реабилитирането на Божият характер е пряко свързано с евангелието, защото жертвата, която Бог прави, всъщност разкрива Божият характер пред света. Ето защо е толкова важно жертвата на Господ Исус Христос на кръста да бъде проповядвана.

Когато опознаеш Бог по-добре, ще опознаеш и себе си по-добре.

Колко много не харесваме нашите недостатъци да ги има в живота на другите! Не можем да ги понасяме в техния живот, но в нашия живот сме готови да ги понасяме...

Това е сатанински план - да вземе страховете на хората и да ги превърне в погрешни действия.

Бог е добър! Колко добър е Бог? Да не мислиш, че по-малко от пълните 100%?! Бог е готов ВСИЧКО да направи, за да те защити! Готов е да отиде до края на вселената, за да те намери. Готов е Себе Си да предаде на смърт, да даде вечния Си Живот, но теб да спаси! Да! Теб! Ти, който дори не знаеш какво е истинска любов… 

Това, че праведните страдат е най-сигурното доказателство, че има сатана в този свят.

Живей така, че винаги да има за какво да благодариш на Бога!

Няма такова нещо като "недоволен християнин". Ако един християнин не е удовлетворен, то значи той все още не е станал истински християнин.

Светските хора се чувстват свободни да минават през когото и каквото си искат, за да постигнат своите цели. А ние християните готови ли сме да се възползваме от всеобща и безкрайна помощ, за да постигнем Божиите цели?

Бог издига нас, когато ние издигаме Него и другите.

Започни да търсиш доброто в другите и да говориш добро за тях! Трудно е, нали? Но това ще те издигне и облагороди. Това ще има облагородяващ ефект върху меките сърца!

Да те познава Господ, означава ти да си Му позволил да те оформи по Своя образ и подобие.

Възползвай се от всички възможности, които светът ти дава, за да живееш по-добре, за да бъдеш щастлив и да служиш на Бога от сърце и с удоволствие!!!

Не се настройвай към човек негативно! Защото ако той се поправи и стане добър, ти как ще си оправиш отношението към него? Това е така трудно!

Иди при тези, които имат нужда, направи нещо за тях, и ще ги впечатлиш страшно много. Ще ги разплачеш. 

Творчеството на един дизайнер не идва с инструмента, който ползва. Може да имаш съвършената четка, и пак да не можеш да рисуваш добре. Дизайнера трябва да ти е отвътре. Така е и с Бог. Ние без Него не можем да направим нищо сами както трябва. Дизайнерът е Той. За да стане едно нещо хубаво, ние просто трябва да се оставим в Неговите ръце, за да ни води.

Как мислиш колко неща Бог иска да ти открие от Своето слово? Всичко! Тогава бъди готов винаги да научиш нови неща!

Само верен човек може да дава вярно свидетелство за Бога.

Праведноста в миналото няма да спаси грешника, ако той не остане праведен до края на живота си.

За да си истински господар над всяка ситуация, трябва да знаеш и да можеш да държиш истински контрол.

Умората от полезната работа е по-добра от умората от обикаляне насам-натам по света.

Човек, който смята, че трябва да има, но няма контрол върху другите, губи контрол и върху себе си.

Само благодарният човек може да каже, че е преживял преобразяващата благодат на Бога, която води до покаяние. Ако някой не благодари на Бога за това, той реално не е променен от Бога и не е познал Божията любов.

Силен характер не е тоз, който силно и мощно изразява чувствата си, а този, който ги задържа, когато е провокиран да ги отпусне. Силен характер е този, който проявява присъствие, и справедливо и внимателно се отнася към другите. 

Целта и смисъла на църквата е да върши мисионска работа. За да се случи това е необходима професионална подготовка на всички миряни. В противен случай църквата ще прилича на инвалид, изпратен на война да защитава кауза, в която не е убеден. 

Само когато се отдадеш на Божията работа, тогава можеш да обработиш характера си в правилната посока. Бог ще те срещне с хора, които да изгладят недостатъците в характера ти. 

Делото, което ще бъде признато в последният ден, е приближаването към човешките сърца със съчувствие и състрадание. 

Истинската вяра се очиства чрез изпитанията.

Господ чака да имаме търпение към грешника, но да нямаме никакво търпение към греха. Човека да понасяме, греха да не понасяме.

Истинската любов личи в това с какъв ентусиазъм е готова да се жертва за доброто на другия.

Остави тялото ти само да показва от колко храна се нуждае! Не го тъпчи с повече храна, отколкото иска.

Човек, който не е покаян, не може да бъде искрен, нито с Бога, нито с човека. Няма как да получиш искрено отношение от такъв човек. 

Ентусиазма ти да спасяваш хора по Божият метод говори красноречиво за твоето истинско преживяване на евангелието.

Света има нужда от твоята помощ! Има нужда от твоята помощ сега! По-късно няма да е нужно. 

Когато човек вижда нещо лошо да се случва на друг, той често казва: дано това не се случи на мен! 
Но истинската саможертва казва: нека това да се случи на мен, но не на него!
Егоистичният дух няма да пожелае това, но себеотрицателният Бог в лицето на Господ Исус го направи. Той даде Себе Си за нашите грехове. Слава на Бога за това, че Той избра горчивата чаша, за да не се наложи ние да я пием!!!

Да познаваш Господ Исус Христос като личен спасител, означава да си преживял Неговото преобразяващо сърцето докосване. Само тогава можеш да бъдеш спасение за другите, когато им разказваш как Бог ти е помогнал в твоя личен живот. Всичко останало е само теория, която не спасява. Нито другите, нито теб.

Ако искаш да се зареждаш всяка сутрин с любов, трябва всяка сутрин да си отделяш време и да размишляваш за живота и жертвата на Христос на кръста. Трябва всеки ден да гледаш на Неговата саможертва и добро отношение към всяка личност, докоснала се до Него, за да видиш тази красота и да пожелаеш да я следваш. 

Само да знаеше, само ако знаеше колко много Аз те обичам и милея за теб; това би смекчило сърцето ти, би изпарило егоизма ти, би ти дало надежда и смисъл в живота, и би те направило вечно щастлив и силен във всякакви обстоятелства.

Да се довериш, това е ИЗБОР. Може да имаш супер надеждна личност пред теб, както е Бог, и пак да не се довериш. И може да има личност пред теб, която не заслужава никакво доверие, но пак да се довериш на тази личност. От нас зависи дали ние ще гласуваме доверие на някого или не. Доверието е въпрос на избор, както е и при любовта.

Да съжаляваш хората и да им го казваш е много по-засягащо за тях, отколкото директно да ги обиждаш за техните недостатъци.

Ако се откажеш от Бог без да си Го опознал, всъщност ти няма да знаеш дори какво си изгубил. Повярвай ми, ти ще си най-големия глупак, ако направиш това!

Когато една жена защитава грешките на друга, това значи, че и двете се излагат в една и съща ситуация.

Без послушание към Бога, закона не може да бъде спазен. Колкото и човек да се стреми към това да го спазва, той няма да успее! Да си послушен означава постоянно да се допитваш до Бога за Неговата воля, за да я изпълняваш, а не просто да вървиш напред с идеята, че закона трябва да бъде спазен!

Кое дава стимул и радост в живота ти? Кое задвижва и радва сърцето ти? Твоята причина и радост за всичко трябва да идва от Бога, от жертвата на Христос за теб! Изследвай подбудите си и виж дали това е така!

Покаянието издейства правда, изоставяне на греховете и стария начин на мислене.

Слабият характер винаги е силен да създава проблеми. Силният характер създава още по-големи проблеми. Само човек с Божият характер може да разрешава проблемите.

ТОЧНО КОГАТО НЯКОЙ ТЕ ЯДОСВА, КОГАТО НЯКОЙ ТЕ ОБИЖДА, НЕНАВИЖДА, МРАЗИ И ОСЪЖДА ГРОЗНО, и се отнася зле с теб и другите по всякакъв начин, ТОЧНО ТОГАВА ТОЗИ ЧОВЕК ОТЧАЙВАЩО ИМА НУЖДА ОТ ЛЮБОВ!!! Няма нищо друго, което може да му помогне! Точно ти си този, който в този важен момент трябва да му покаже любов, за да му помогнеш.

Колкото по-лош е един човек, толкова по-голям успех ще имаш, когато му помогнеш да се промени. Толкова повече и Бог ще се прослави.

Ако искаш да помогнеш на другите да се очистят от грехове, първо се опитай да очистиш себе си! Тогава ще видиш с какво ще се сблъскат те, когато започнат да се променят. Някои от тези хора могат да се справят дори по-добре от теб.

Ако постиш и се научиш да казваш "НЕ" на храната, което ти е най-необходимо, за да живееш, ще можеш след това по-лесно да казваш "не" и на всички останали слабости и грехове, които те връхлитат.

Всеки ден променяй нещо в себе си и вземай ново решение и ще видиш след 360 дни колко много неща си променил!

Когато си провокиран и изкушен от някого да направиш нещо лошо, от къде знаеш дали това не е нарочно. Ако умишлено и на шега той те провокира, ти не трябва да се поддаваш. Ако не е умишлено това изкушение, така или иначе отново трябва да останеш твърд!

Сатана има тактика за всеки тип човек. Добрите хора имат приятни изкушения. Лошите хора имат неприятни изкушения.

Ако не влезеш във войната, няма да бъдеш победител!

Живей така, че Господ да те нарече християнин, а не ти сам да се наричаш такъв!

Няма смисъл да правиш жертви, които Бог НЯМА да приеме.

Ние сме създадени, за да упражняваме влияние. Само ако имаш добро влияние, само тогава ще бъдеш в небето.

Има само един начин да свършиш много работа - като я заобичаш!

Ако виждаш, че не вършиш много работа за Бога, и че не ти идват постоянно нови идеи как да достигаш до хората за тяхно добро, значи не обичаш Бога.

В края на всеки ден трябва да си правиш равносметка за деня, а в събота трябва да се обърнеш назад към цялата изминала седмица и да се вгледаш с благодарност и признателност към великите добри дела, които Бог ти е помогнал да извършиш. Насладата от перфектно свършената работа се нарича съботна почивка. Само хора, които са дали всичко от себе си, за да вършат Божията воля, ще могат да се насладят докрай на Божественото удовлетворение.

Нещастният човек не може да обича.

Хубаво е човек да размишлява върху живота! Когато размишляваш, ти започваш да вземаш правилни решения, тоест, да постъпваш мъдро. По този начин, ти постъпваш така, както би постъпил Бог, ако бе на твое място. Така че, разсъждавай върху живота!

Христовата кръв не е унищожителна, тя е спасителна сега за човешката душа. Тя е удовлетворител на закона. Ако тя се отхвърли, силата на закона ще падне с цяла сила върху грешника и той със сигурност ще получи смъртната си присъда. 

Сигурен ли си, че вършиш Божията воля? 

Ако човек съгрешава съзнателно, в един момент той губи надеждата, че Бог ще му прости греховете и в него остава само този страх от наказание за престъпването на Божията воля. Точно това много иска сатана - да съгрешаваме съзнателно толкова много, че Бог да се отдръпне завинаги от нас и ние да останем в очакване на наказанието си. Ако обаче дори да съгрешава, ако човек мрази този грях и търси освобождение, Бог ще помогне този човек да се освободи от греха си. Сатана няма да има власт над този човек. Опасно е след това обаче дали този човек ще се върне към предишното си състояние на съгрешаване. Тогава човек ще трябва сам да се освободи от греха, защото сам е влязал в него при все, че е знаел Божията воля.

Бог те пита всяка сутрин: Приятели ли сме днес?

Всяко изпитание те води по-близо до Бога. Бъди благодарен за всяко изпитание! 

Колкото по-тежко ти е изпитанието, колкото повече проблеми имаш и колкото по-труден ти е живота, толкова повече се моли! 

Понякога Бог нарочно допуска трудности в живота ни, за да ни помогне да се върнем при Него.

Бог мрази напускането. Напускането е най-страшното нещо за една душа, особено обичаща. Затова Той казва, че ни обича и казва: "Аз те приемам!" Той прави всичко възможно, за да ни покаже, че държи на нас! Той страда, когато ние не Го обичаме.

Всяка сутрин се включвай към Бог, за да се зареждаш с дух, сила, любов и решителност!

Много често Бог допуска трудности в живота ни, допуска да видим гибелните резултати от греха, за да пожелаем да отидем там, където няма тези проблеми - в небето.

Нещастните хора играят на компютърни игри. Това са хора, които нямат висша цел в живота си и губят времето си с дребнави глупави неща.

Ако си вглъбен в собствените си недостатъци, няма да можеш да бъдеш полезен за другите хора.

Бог може да работи в теб и чрез чувствата, но Той предпочита да те убеждава. Той работи с логични аргументи, като половината от тях се базират на вяра, а другата половина можеш да видиш с очите си. 

Има чувства, когато повярваш в Христос като личен спасител, но тази вяра се крепи на солидни убеждения в твърди аргументи, приети с вяра. Като например това: "Не можеш да нараняваш и обиждаш с поведението и неверието си Този, Който е дал Сина Си за теб, за да живееш ти!" Разумният нормален човек не би си позволил да се подиграва с Бога, при условие, че вече има причина да гледа сериозно на Божията жертва и на Божието усилие да го спаси.

Когато човека е съгрешил, от една страна той е нарушил закона на живота (10-те заповеди) и е виновен, но от друга страна гневът на Бога към човека става абсолютно пълен и от тук директната последица за човека е смърт. Бог е гневен на човека до безкрайност. Но човека не умира поради греха си, само защото Бог е решил да му даде втори шанс да покаже, че може да е верен на Бога. Ако човек пропилее и вторият си шанс, няма да има друга възможност за се поправи, но Божият гняв тегне върху него.

Бог те убеждава с аргументи. Чувства може да има към Бога, но това, което твърдо те държи прилепен към Бога, са фактите, с които Той те убеждава в истината, в реалността на Своята жертва за теб. Тези убеждения, които Бог ти внушава са аргументи, които са така силни, че 100% могат да обърнат живота ти на в правилната посока. Божиите аргументи поглъщат и пленяват човешките умове и сърца така силно, че в човека се събужда сила и желание да служи на Твореца и Спасителя завинаги.

Научи се да живееш като господар!

Праведният човек премисля резултатите от действията си предварително. Грешникът се страхува от резултатите от действията си.

Праведният човек не се страхува от резултатите от действията си. Грешникът се страхува да не го постигне онова, което е забъркал. 

Единственият начин, по който личности могат да се свържат заедно и да си бъдат полезни, това е връзката на любовта, в която те дават всичко от себе си. 

Ентусиазъм, страст, желание, копнеж. Тези думи чудесно описват характера на един адвентист, очакващ Второто пришествие. Ти имаш ли тези качества в себе си, или си дълбоко апатичен?!

За да стане някаква промяна към добро в света, първите, които трябва да се реформират, са хората от църквата. Затова винаги първите, към които Бог отправя послание и призив за покаяние, за реформация, за пробуждане и за промяна, това са хората от църквата. Ако нещо искаш да кажеш на някого, първо го кажи на хората от църквата!

Щедрост. Колко щедър можеш да бъдеш? Можеш ли да дадеш и живота си за другите?

Направил ли си всичко, за да получиш най-доброто?

Успешен бизнес е онзи, от който не печелиш само ти, но и обществото е облагодетелствано с хубави неща.

Чудиш се понякога защо нещо не върви както трябва ли? То не върви, за да положиш повече усилия и да го направиш по-добре сега, отколкото в началото.

Защо хората започват да ходят на църква? За да получат прошка на греховете си. Това е единствената правилна подбуда, която може да вкара грешника в църквата. Той отива там, за да намери Спасителя и за да му отдаде почит и слава. Всички останали причини да започнеш да ходиш на църква са неприемливи в очите на Бога. Да, има хора, които са спечелени чрез уникалността на истината и такива са интелектуално впечатлени. Но истината е, че всички приети в небето, ще са минали задължително през тази опитност на прошката на греховете. 

Колко интересно! Дребни и временни неща, които правим тук на тази земя, могат да окажат влияние, което трае за цяла вечност.

Сърцето често се ожесточава от укорите, но Божията проявена любов го стопява.

Само като църква, като организация, като хора работещи добре заедно в това, което сме добри без да си пречим, можем да постигнем резултати, които не бихме постигнали, ако работехме самостоятелно!

Нечувствителни ли са сърцата ни за Божието раздвижване?

Пречките идват, за да разбереш колко силно желаеш нещо.

Ако искаш да вкусваш Божията любов, трябва да се оставяш в Неговите ръце, за да те води. Само Той може да те води през онзи път, минавайки по който ще виждаш Божията грижа специално към теб. Ето тогава сърцето ти ще се стопи от любовта.

Човек сам трябва да си търси щастието и да знае къде и как да го намери. Със сигурност то е свързано с Христос и Неговите обещания. 

Отдавам ли се напълно?! Страхувам ли се да се отдам напълно? Какво ще ми струва това?

Да си отхвърлен е най-страшното нещо, по тази причина Исус умря в Гетсиманската градина. Затова и Бог винаги казва: приемам те, обичам те. Ние по същия начин трябва да се държим към хората, да ги приемаме и обичаме.

Извинение за грешка пред Бога можеш да имаш само, ако грешката ти е неумишлена. Ако повтаряш многократно една и съща грешка, на Бог Му е ясно, че всъщност ти обичаш да грешиш по този начин и нямаш извинение за греха си. 

Лозата е дърво, което не може да се използва за нищо друго, освен за лоза. Нищо не може да се направи от нея, освен да бъде изгорена. 

Бог се радва, когато на Него се гледа като на Избавител и спасител.

Човешката любов идва на настроение. Божията любов е постоянна. Ако искаш да приличаш на Бога, не действай по настроение, защото истинската любов е принцип.

Греховете на другите срещу нас по-големи ли са от това, което Исус направи на кръста и ни прости с това?

Когато разберем колко много Бог ни обича, това е огън, който не може да се угаси!

Божият гняв срещу греха е голям! Според теб колко голям е този гняв? То е толкова голям, че да изпепели всички живи на земята за част от секундата веднага щом пожелае! 

Исус понесе проклятията от Бог към греха от мое име. И умря заради това, заради мен! 

Понякога, за да се чувстваш по-добре, трябва да се раздаваш по-добре и да се отпускаш по-добре!

Всички сме незаменими, но не трябва да си мислим, че сме центъра на вселената!

Християнството това е изявяване на най-добрите отношения, чувства и качества един към друг. 

Качествата, които Бог цени най-много са милосърдието и чистотата. 

Припомняй си винаги, че не искаш да нараняваш Бог никога и по никой начин!

Колкото повече идва края на времето, толкова повече чадата на тъмнината и на светлината ще бъдат в разногласие. Това предполага, че чадата на светлината ще бъдат във все по-голямо единодушие колкото повече времето отива към края си.

Това, което ще раздели хората е истината. Вярата в истината прави вярващите в Бога различни от света. 

Когато оцениш Христовата жертва на кръста за теб, тогава Божията любов ще се излее в сърцето ти и тогава можеш да кажеш, че си преживял Божията смекчаваща сърцето любов. Ти си оценил тази жертва на кръста и живееш вече според нея. Този, който не живее според този ФАКТ, не е оценил жертвата на Христос и не е преживял Божията стопяваща сърцето на човека любов.

Да не живееш според жертвата на Христос и да не я зачиташ е същото като да не почиташ родителите си! Защо? Защото всеки човек трябва да е адекватен да оценява това, което родителите му са направили за него! Ако той не цени труда на родителите си, той не може да оцени и Божиите усилия за него. Ако човек е останал без родители и няма кой да го възпитава, или ако родителите му са го напуснали или прогонили, то тогава негов родител остава единствено и само Бог. Той ще бъде най-добрият твой родител. И ти трябва да оценяваш докрай Неговите усилия да те спаси!

След 1844 няма пророческо време за изпит, но започва да има друго време за изпит, това е съботата.

Само човек, освободен от греха, може да се наслаждава от сърце на съботната почивка. Той ще е имал от Бога тази нужна опитност и добре ще знае какво значи мир и как Божията любов стопява егоистичното сърце.

Ако не си искрен, Бог няма да слуша молитвите ти!

Няма истински щастлив човек без Бога и няма истински щастлив човек без Божията църква.

Има два начина да получиш власт над хората. Единият, с насилие, измама и пари. Другият, с добро сърце, служене и честност. В първият случай ще владееш сам, без истински приятели. Във вторият случай хората сами ще те издигнат и ще имаш врагове, но и много истински приятели. 

Бог иска да вложим сърцето си в това, което правим за Него.

Когато не си чел и не знаеш Божията воля, каква е вероятността да сбъркаш? Голяма! Когато не си запознат с истината, постоянно вървиш против Божията воля.

След гордостта идва падението и срама. След милостта идва справедливостта. Затова бъди ревностен да се покаяш преди справедливостта да те е застигнала!

Напълно безсмислено е постоянно да инвестираш време и средства в нещо, което цената му ще остане същата или дори ще намалее. Човек, който инвестира в изгубена кауза е безумен. 

Ако Бог нищо не бе направил за теб, ако нищо не бе ти обещал, щеше ли пак да Го обичаш?

Бъди сериозен, отговорен и дисциплиниран Христов ученик! Никой няма да те пусне да влезеш в небето с тройка. Там влизат само отличници!

Живей без страх! Само когато не изпитваш страх, живота ти е пълноценен.

Пред Бог институцията "брак" стои па друг начин, не е като при хората. При хората може да има случаи на "несъвместимост в характерите" или хората да "не са един за друг". Пред Бог това не е толкова важно. Пред Него е важна самата институция. Ако ти си се свързал дори по погрешка с неправилен човек, ако се разведеш, ти разрушаваш институцията. Защо? Защото разваляш обещание за вярност, че институцията брак е Божий промисъл за учене на човеците на себеотрицание. Това е принцип. Ако нарушиш този принцип, ще извършиш грях. Дори и двамата да не са съвместими, ако те се постараят да бъдат в добри отношения, Бог ще благослови брака им, защото те ще градят нещо, което Той е наредил. Така че институцията брак всъщност не е свързано с чувства и съвместимост, а с Божий принцип на посвещение за доброто на другия, с вярност пред Бога. Носенето на брака е преди всичко вярност пред Бога. Както църквата е институция, над която Той държи контрол, така и брака е съюз, принцип, закон, който няма нищо общо с човешките претенции и чувства. Дори да си невярващ и да създадеш брак с невярваща жена, вие, двамата, отново сте отговорни пред Бога за това, което сте създали - съюз с обет за вярност, който има неземен произход. Всеки, който развали този завет, който е принцип от Бога и няма нищо общо с чувствата човешки, той ще си носи последиците. Защото всеки един разрушен брак, всъщност е проповед пред другите да нарушават и те принципа за вярност към Бога. Когато създадеш брака, всъщност ти казваш (дори да не разбираш, че е така) на Бога, че ще градиш и спазваш принципа на вярност. Ако ти разрушиш брака, ти ще си виновен пред Бога за разрушаването на този принцип. И всъщност това ще бъде едно проповядване на другите и те да правят това. Това ще бъде за тях съблазън лесно да нарушат и те този завет с Бога. Сключването на брак всъщност е и сключване на специален и конкретен завет с Бога, Той да ти помага в този труден път, в който ти ще се бориш против своите слабости, и ще помагаш на другия да се развива. Затова, ако разрушиш брака, ти всъщност разваляш този специфичен завет с Бога, който си направил. Твоето лично обещание пред Бога, че ще Го слушаш и изпълняваш волята Му, пропада. Бог не харесва, когато хората се отмятат от обещанията си, каквито и да са те, направени по Божията воля. Ето колко голямо, важно и небесно нещо е брака. На него трябва да се гледа по много специален начин! Не защото е свързване с личния живот на друг човек толкова, колкото обет пред Бога, за който носим отговорност, и който е Божествена институция, а не човешко обещание. Дори светските хора ще носят отговорност пред Бога, ако разрушават тази Божествена форма на управление, този Божествен принцип.

Чувстваш ли тази сериозна и огромна отговорност пред Бога да се грижиш достатъчно добре за тялото, което ти е дал? 

Който не е закачлив е докачлив.

Когато някой се откаже от лошия си живот и напълно се промени, посвети се на Бога и държи на Божиите принципи, ти, готови ли си да приемеш този човек?

С всяка задача, която си поставиш, си поставяй и краен срок! Така ще бъдеш стимулиран да завършиш задачата навреме. 

Ти трябва така да живееш и така да познаваш Бог по характер, че от нищо да не се изненадаш, когато Го видиш. Така трябва да те познава и Той, такива опитности да имаш с Него, че когато идеш в небето, Той лично да те познае като Свой; да се прегърнете като приятели, а не като далечни познати. Трябва да познаваш Неговия характер толкова добре, че да не се получи нито една изненада в теб от това, което видиш в Бога. Не трябва да се чувстваш като гостенин в небето. Ти трябва да знаеш не само какъв е Бог, но и как реагира в определени ситуации. Небето е твоят Дом. Царят на Вселената е баща ти! Кажи ми, чужд ли виждаш да е Бог за теб? Не мога да си представя да съм като бебе, спасено от земята, което не познава Бог; или като онези ангели, които са били настрана и са се държали като чужди гости пред Бога, които са кроели планове да правят бунт и да отделят братя от църквата на Бога.

Когато се молиш на Бог, ако не си искрен, ако не казваш истината, ако не споделяш сърцето си, няма смисъл да казваш тогава каквото и да е. Бог няма намерение да си губи времето с празни приказки.

Бог един ден няма да ни пита защо сме съгрешавали в това и онова, и защо сме проявявали слабост тук или там! Той ще ни пита защо не сме приели жертвата на Христос в живота си, така че Той да премахне чрез Своята вдъхновяваща любов всичко от нашето сърце, което е свързано с греха. Защото само Той може да ни промени. Само Той може !а изпълни закона в нас. Само Той може да даде добрите резултати чрез нас, ако Му позволим. Той чака теб да Му дадеш шанс! 

Ако молитвите ти са искрени, те ще бъдат и настоятелни. Няма да питаш колко трябва да се молиш, докато Бог отговори. Искреното ти сърце ще те води в правилната посока и по правилен начин. Затова, бъди искрен с Бога и с хората!

На черногледите хора нищо хубаво не им се случва.

Защо си ме направил чувствителен, Господи? За да страдам от лошото отношение на хората ли? Не! За да усещаш нуждата им от любов!

Колкото по-задръстено ти е тялото, толкова по-бързо трябва да движиш кръвта си.

Да обичаш, значи да служиш. Да служиш значи да се раздаваш.

Живота е толкова семпъл! Да обичаш, това е най-лесния начин да си спестиш много неприятности и да бъдеш здрав.

Да бъдеш здрав е равносилно да обичаш.

Някои обици на ухото са така тежки и неприятни, че никога не се забравят. И понеже са такива болезнени поуки, те променят хода на човешкия живот в правилна посока. 

"В къщи" е там, където си обичан, желан и чакан. На всички останали места ти си "на гости", за малко време.

Там, където семейството и църквата не са се погрижили за децата, държавата след това трябва да се намесва, за да приложи наказателни мерки.

Усърдието, последователността и стремежа говорят красноречиво за твоят характер.

Тялото е средството, чрез което се вижда дали духа ми прави нещата правилно или не. То прави онова, което духа му диктува. Тялото без дух не може да направи нищо. То е мъртво.

Тялото е само изразител на това, което духът на човека иска. Ако духа натиска правилните клавиши, пианото ще свири прекрасна мелодия.

Ти когато говориш с други хора не подхождаш ли индивидуално с всеки? Бог също има индивидуален подход с всеки човек и държи изключително много на личното общуване.

Ако искаш да се препоръчваш пред Бог с добри дела, няма да можеш. Защото Той брои само лошите. За добрите си дела няма да получиш похвала, защото така или иначе такива дела е трябвало да вършиш още отначало без да ти се отдава благодарност. 

Добрите дела не препоръчват. Те са само резултат от истинската вяра в проявената и преживяна любов на Бог лично към теб. Ако нямаш добри дела, значи сърцето ти е закоравяло и Бог не е успял да го стопли и разтопи. Не си преживял любовта. Не знаеш тя какво представлява. Не си я вкусил. Не си щастлив. Няма спасение за такъв човек.

Който е готов да жертва живота, заради целта, той е готов да живее. Който не иска да жертва живота си, но иска да го запази, той всъщност няма цел и няма смисъл да живее. Защото такъв човек няма цел в живота си. Живота не е самоцел. 

Това да прославят хората Бог на небесата означава, те да повярват в Него и да се привържат към Него, виждайки моята вяра, любов и добри дела. Така ние ще прославяме Бога, като помагаме на други хора да се обръщат към Него.

На нечестивите Бог дава възможност само за физическия живот, а на вярващите Той дава и духовни благословения. Така вярващите са облагодетелствани напълно. Те живеят един пълноценен, изобилен, смислен живот.

Какво ли щеше да стане, ако Адам и Ева бяха решили да прекъснат нишката на греховете като НЕ създадат потомство? Така или иначе веднъж вече бяха направили грешка като не послушаха Бога и ядоха от забранения плод. Сатана щеше да остане с пръст в устата, защото нямаше да има кого да изкушава. Адам и Ева щяха да пожертват живота си така, както Исус пожертва Своя.

Трябва да имаш високи цели. Във великите опити към тези цели дори да се провалиш, пак е славно.

Обича ли днес? Хареса ли ти? Утре ще обичаш пак!

Възмездие за нечестивите в ада може да има тогава, когато приключи живота на всички нечестивци. А това ще стане едва в края на времето. Значи ад може да има едва след Второто пришествие. 

Ако позволите на хората да правят каквото искат и им гарантирате безнаказаност, те ще правят това, което виждаме днес да се случва. Следователно хората дори сега нямат никакъв страх от Бог или от закон, защото не вярват в силата и на двете. Тези хора от човешките закони сега могат да избягат, но от Божия закон няма да могат. За разлика от човешките закони, при Бог възмездието над нечестивите е толкова сигурно, колкото и наградата за праведните.

Адам падна в грях, когато нямаше нито едно неблагоприятно обстоятелство против него. Исус победи, когато всички обстоятелства бяха против Него!

Когато не вярваш в Бога, ти имаш един враг - кръста. Когато кръста стане твой приятел, всички врагове на кръста ще станат и твои врагове.

Ако се чудиш дали сърцето ти не е закоравяло да приеме Христовата любов, най-сигурният начин да провериш това е когато видиш  какво е отношението ти към болните, страдащите и обременените. Исус каза: Каквото правите за тях, знайте, че все едно за Мен го правите. Ако сме чувствителни за нуждите на хората, било то духовни или физически, нашето сърце е меко и податливо на Божието нежно влияние.

Как се грижиш за нещо или някого, когото обичаш? Даваш 100% от себе си. За Бог трябва да го правиш поне 10 пъти повече и по-добре!

Ако баща ти беше задал мисия в живота, каква мисия според теб би ти завещал?

Бог те пита: Кой съм Аз за теб? Бъди искрен в отговора си! 

Бог е огън пояждащ за греха. Как? Любовта, която е вътре в Бога изгаря греха в нас. 

Заплата се дава за нещо, за което имаш принос, за което си работил. Заплатата на греха е смърт. Това е нашата заслуга. Божията благодат е нещо, в което нямаш никакъв принос и за което НЕ си работил. Спасението е по благодат. То е Христова заслуга, която обаче може да се препише на нас, ако се откажем от нашия принос и потърсим Божият. Така ние показваме на Бога, че уважаваме Неговите усилия да ни пази живи и праведни, и отхвърляме нашите усилия да се доказваме, че сме прави.  

Истинската вяра не е свързана с някакъв егоизъм, защото тя противоречи на егоистичните очаквания на човешкото сърце. Въпреки, че Бог иска да сме готови да се пожертваме за Него, пак истинската Вяра се хваща за Него и Го държи. 


Словото на кръста е учение, което те учи да се жертваш, а не да живееш чревоугоднически и егоистичен, безсмислен живот. 

Да проявиш вяра, това е нещо, което Бог иска, за да може да направи промяната в сърцето ни и от краен грешник, да ни направи краен праведник, който не носи дори и малко семенце грях в душата си. Само така един човек може да бъде допуснат в небето завинаги. 

Да служиш, това е най-хубавото на света!

Понякога Бог премахва някои неща или хора от живота ни, за да се осъзнаем и да се върнем при Него! Но понякога Той няма да направи това, а ще очаква ние сами да ги премахнем, за да види колко желание имаме ние да преодолеем препятствията и да бъдем винаги с Него. Защото ако Той премахне всички пречки, какво ще остане за нас да премахваме, за да Му показваме, че държим на Него и Го обичаме?! 

Можеш да запалиш хората за Бога, само ако те видят добротата Му чрез теб. Никой няма да бъде привлечен при Бога чрез строгостта и суровото осъждане на грешника. Затова единствения начин да привличаш хора при Бога е да покажеш колко Бог е добър по характер. Бог също иска това да изяви чрез теб на хората. Той е готов да прави чудеса за доброто на хората, да изцелява, да възкресява, да подарява живот и здраве, само и само да върне хората към Себе Си, към живота. Аз готов ли съм да вярвам напълно в тази доброта на Бога?! Готов ли съм да изляза и да бъда инструмент Божията благодат да се излива в изобилни потоци върху страдащото и агонизиращо общество от болни и умиращи хора, на които Бог иска да помогне? Той иска да използва нас като инструменти! През нас Той иска да тече реката на Неговата благодат! 

Нямаш право да говориш истината БЕЗ ЛЮБОВ!

Щом един ден ще бъдем с Бога и ще бъдем най-големите Му служители, то би ли приел Бог при Себе Си в небето хора, които сега нито са Му близки, нито Му служат? 

Никой няма да бъде в небето, ако на земята не се е потрудил активно за служене и спасение на другите хора!

Не е редно да оставаме там, където не сме ценени.

Слабият характер е слаб управител и води до слабо управление. А Бог иска да сме добри управители. Той иска да сме силни характери!

Слабохарактерният човек не може да бъде истински щастлив, защото слабият характер не може да достигне висотите на съвършенството.

Доволен ли си от себе си?

Можеш ли да дадеш себе си за пример? На кого и защо? 

Исус очаква да Му станем приятели!

Опасността е нещо съвсем различно от страха.

С какво те СПЕЧЕЛИ теб Бог? С какво плени сърцето ти? Обичаш ли Божието слово? Обичаш ли Божията църква? Обичаш ли това, което обича и Бог?

Дори и да нямаш копнеж по Бога, то той има копнеж по теб! Копнееш ли за Бога?

Живееш ли в Божието присъствие? Ако живееш с мисълта, че Бог вижда всичко, че е около теб и вътре в теб, живота ти ще бъде чист, свят, непорочен и изпълнен с любов, радост и добри плодове.

Би било глупаво Бог да създаде нещо, а след това да го изостави и да не го поддържа.

Ако днес най-богатият човек на земята ти обещае, че след един месец ти ще имаш 30 милиона евро в твоята сметка, ще се радваш ли още сега? (А ако ти обещае, че ще ти дава по 300 хиляди лева всеки месец, колко време ще искаш да живееш?) Ако ще се радваш, това ще бъде резултат от вярата ти, защото той наистина ще направи това, което е обещал. Ако не се зарадваш, това може да е или защото сърцето ти е безчувствено, или защото не вярваш, че това ще се случи. Ами това не е ли същото, което е обещал Бог за спасените, че след време те ще получат спасението и вечния живот, живот без граници! Безкрайно ценен подарък!!!

Ако успяваш с Божия помощ да запалваш за живот душите на хората, това е най-красивото нещо, което може да правиш за другите!

Всеки ден казвай на Исус: Аз съм на твоя страна, Господи! Искам Ти да си доволен от мен! Аз съм Твой, днес и завинаги.

Знамето се вижда най-добре, когато го развява най-силният вятър. Когато няма вятър, знамето е просто едно колче.

Както ако тялото не разпознае трансплантирания орган за своя част, ще го отхвърли, така ако мъжа не разпознае жената като част от себе си, ще я отхвърли.

Бог не се интересува толкова дали се чувстваш комфортно, а дали се развиваш.

Да не злословиш означава не само да не говориш нещо лошо за някого, ами въобще да не говориш лоши думи!

Връзката с Бога не е само принцип, но и чувства. Ако само на принцип обичаш жена си, а нямаш чувства, каква връзка е това? Така че във връзката с Бога трябва да има и чувства. 

Всичко, което правиш, трябва да е подбудено от Божията любов към теб. Ако не е подбудено от Него, а е само твое усилие, това е "оправдание чрез дела".

Да, Бог може да смири един човек, но той трябва да е податлив на смирение. Ако е твърдоглав и съвестта му е станала нечувствителна, вероятността такъв да се смири е почти нулева. 

Прави само онова, с което да си полезен на другите и на себе си. Ако само говориш за другите и ги критикуваш в тяхно отсъствие какво особено правиш? Ти само си губиш времето - своето и на тези, които те слушат. Ти си станал разсипник на своя и чуждия живот. 

Ако заради вярата ти мъчителите ще те мъчат с най-тежки мъчения, аз сега по-слабо и леко свидетелство ли да давам? Всяко нещо си има цена. Щом ще трябва да си плащам много, то тогава и ще се възползвам от възможността много. 

Само ако си истински християнин, огънят, когато дойде, няма да те убие, а ще те очисти.

Всеки ден трябва да черпиш вдъхновение от Бога, от Библията и от природата, за да бъде живота ти приятен, мирен и щастлив. По този начин да разнасяш семето на истината с неопровержими доказателства, че истината си е истина.

Какво очакваш от Бог ДНЕС?

Бог дойде да ни покаже как да се измъкнем от греха, а не да мине през греха, за да ни разбира.

Не е важно дали е лош или добър човека срещу теб. За Бог е важно как ти се държиш към него. 

Каква заслуга имаш Бог да ти даде съботата за свята почивка? Никаква. Също толкова е твоето участие и в Оправданието.

Има два вида наранявания. Едното е когато егото и честолюбието са засегнати. Второто е, когато обичащото сърце е засегнато от несподелената любов. Първото е егоизъм. Второто е алтруизъм.

Ако не си бил умит, очистен и облечен от Бога, как ще разкажеш на хората колко добър е Бог и какво може да прави? Ако нямаш тази опитност с Бога, няма да имаш какво да разкажеш.

В небето ще бъдат само хора, които са имали лични срещи с Бога на земята, и са имали какво да разкажат на другите за Божията прошка, приемане и любов. 

Бог ме е призовал да бъда Неговата ръка, с която Той да достига до нуждите на хората от този свят и така да споделя любовта Си чрез мен. Аз съм Божий пръст! Аз съм прът във въртележката на Сатана! 

Всеки един ден от живота ти така трябва да бъде изживян, че дори през вечността да не съжаляваш за него!

Има ли хармония в твоят живот?

Властта да съдиш (и да обсъждаш) се дава от Бога, а не се присвоява! Ние не сме призовани във време на благодат да съдим. Призовани сме да даваме благодатно време - на себе си и на другите! Обсъждането и съденето на хора със злоба и ненавист е подсъдимо и в това няма никаква любов. Който презира брат си е човекоубиец. 

Заблудените хора винаги си мислят, че техните методи, средства и усилия са тези, които дават резултат. Те не осъзнават, че нещата се случват не заради друго, а защото Господ ги допуска. 

Понякога, въпреки, че Бог не харесва, Той допуска ситуации, в които да направим нещо непозволено и лошо, за да видим какво бихме направили, когато нямаме пречки да ни спират.

Не винаги, когато Бог допуска нещо, то е по Неговата воля. 

Чистата съвест е злато. Дава спокойствие.

Всичко, което мислиш и правиш, трябва да носи  печата на Божието одобрение.

Ако душата на човека пожелае да се подчинява на Бога, тя ще позволи на духа да управлява човека, както Бог повелява. Но ако поиска, душата може да потисне духа и да позволи на плътта да управлява човека. 

Никога не забравяй за ЗАВЕТА, който си сключил с Бог - да Го слушаш и изпълняваш, а Той да те води и пази.

Ако нараним Бог, Той лесно си отива, но не се отказва лесно от нас. Той не се натрапва в живота ни, както прави това Сатана.

Бог те посещава точно тогава, когато най-малко очакваш. В непринудени ситуации, в които ти не знаеш какво се случва, Той вижда какви са наклонностите на сърцето ти. 

Жена, която иска внимание, но няма сериозни теми за разговор, не заслужава твоето внимание. 

Никога няма да стигнеш до времето на големите отговорности, ако преди това не вземеш важни решения в малките отговорности. Даниил и приятелите му никога нямаше да станат управители на Вавилон, ако преди това не бяха взели решения какво да ядат и да пият. Малките решения по Божията воля, водят до по-големи успехи. 

Сърцето на човека е като крепост. Господ идва пред крепостта, не с войска да я превземе, а с цветя, подаръци и радост, да предложи мир на сърцето. Много често обаче, отговора от крепостта са стрели, копия, огън и ругатни. Това е духа на войната, духа на Сатана. 

---