вторник, 14 април 2015 г.

Мои мисли 2

10.11.2010
Любовта е война. Побеждава в нея само този, който се бие за нея!

Дисциплина – това е ключовата дума! Няма истинска вяра без дисциплина.

Да имаш свестен човек до себе си - това е голям подарък от Бог.

Най-голямото Благословение, което един човек може да има и да получи, това е да практикува Божиите заповеди.

Който успява да поддържа връзка с Бог, той наистина е изключително способен човек!

Ние хората правим много глупости когато не се чувстваме обичани.

27.02.2011
Добрият мениджър може от всяка ситуация, от всяко време, средство, пари, положение (власт и статут), да извади максимална полза за себе си и за другите. Трябва да бъдем добри настойници и мениджъри на Божиите дарове (дарби).

Ако много, много ме обичаш, какво би направил за Мен? – пита Исус.

Ако обичаш себе си, ще се грижиш добре за себе си. Ако обичаш ближния, ще имаш стимул да се грижиш добре за него! Ако обичаш Бог, ще можеш да правиш първите две неща!

No Jesus – No Party!

Ако искаш да имаш свръхестествена сила, трябва да се храниш със свръхестетсвена храна!

Ако успехът на църквата зависеше само от теб, какво би направил?

Всеки има способности и Бог е загрижен те да се проявяват!

Има още доста празни жилища в Небето. Ще помогнеш ли да се напълнят?

Как би живял, ако не се страхуваше от нищо?

Кой има нужда от мен?

Мълчанието на Бог изкарва от нас това, което е в нас. Или ни настройва срещу Него или ни смирява да Го слушаме повече.

Най-лошото за един християнин е да представи Бог в лоша светлина.

Най-неприятното нещо на света е да се чувстваш необичан и нежелан (отхвърлен).

Най-страшното нещо е да нямаш страх от Бога. Ще бъдеш много страхлив, ако нямаш страх от Бога.

Не ограничавай сам мирогледа си! Опознай Бог!

Не се страхувай от провал! Не се тревожи за неуспеха! Тревожи се за шансовете, които ще пропуснеш, ако не опиташ!

Нещата някъде се случват. Въпросът е къде съм аз?

От всяка секунда в живота си трябва да изстискаш максималната полза.

Създавай красиви спомени в хората около теб! Така ще бъдеш удовлетворен в старостта си.

Хората имат нужда от моето посвещение, от моята вяра, промяна и любов.

Да обичаш несъвършения човек, е също толкова трудно, колкото и да опознаеш Безкрайния Бог.

Ако искаш да се държиш свободно в отношенията си с другите, трябва да си готов да приемеш и тяхното свободно отношение към теб!

Когато сгрешиш, най-голямата глупост, която можеш да направиш след това е да се отделиш от Бог и от другите.

Божията любов трябва да е движещата сила в живота ти. Всичко останало са само човешки усилия за благочестие, обречени на провал и неуспех.

Ще имам нещо хубаво в характера си САМО, ако пожелая да го имам.

Безкомпромисното и непоклатимо доверие в Божията непроменлива и себеотрицателна грижа и любов към теб е това, което може да ти даде правилни подбуди, силна воля и адекватно отношение към себе си, и към другите хора.

Аз не искам само да вярвам, че Бог ме обича! Искам да виждам как Той ме обича!

Бог не иска само да вярва, че Го обичам! Той иска да вижда, че е така.

Бог пита: Всичко? Или нищо?

Ако има нещо, което може да впечатли човека, да му предаде сила, нови подбуди и нов живот, то това със сигурност  Божията любов! Само тя впечатлява и съживява!

Каквото и добро да направиш за другите, това не може да те накара да се чувстваш свят и непорочен, с чиста съвест. Защото има неща, за които само Бог може да те убеди.

Разглеждайки Стария Завет, много хора твърдят: „Бог е зъл съдия! Постоянно следи хората, за да ги накаже, когато съгрешат.” Ако Бог е искал да прекъсва злото в зародиш, то Той е мислил за народа Си. Сега обаче живеем в благодатно време и Той не наказва хората веднага. Но сега пък хората започнаха да казват: „Къде е Бог, защо не се намесва? Ако имаше Бог, щеше да се намеси!” Няма угодия на хората.

Ако едно нещо не дава резултати или резултатите не ти харесват, тогава е време нещо да се промени.

Ако знаеше всичко отначало от Божия път, по който трябва да минеш, никога нямаше да тръгнеш по него!

Не се прави на мъж! Бъди мъж!

Красивите жени ли? Адът ще бъде пълен с такива!

Всичко, което съм научил, трябва да го практикувам, за да не го забравя и загубя!

Господ ще изпитва нашата любов към Него, за да види колко сме готови да жертваме за Него!

Не се отказвай от Господ, откажи се от греховете си!

Няма нужда да живея като жертва! Мога даживея като господар!

За да се развива едно нещо, то трябва да бъде упражнявано.

Повече действия и по-малко приказки!

Никой няма да стигне в небето, ако не мине първо през своята Голгота и Гетсимания! Именно затова толкова малко хора минават по тесния път и през тясната врата, защото никой не иска да мине през това изключително неприятно изпитание! Би ли изпил горчивата чаша, ако знаеш, че това ще те спаси?

Говори с факти!
Говори за другите с факти!
Говори за себе си с факти!
Говори за Бог с факти!

Понякога не искаме свободата, която ни се дава! Искаме да бъдем обвързани!

Към своята Библия трябва да имаш специално отношение – като към живия Бог.

Отнасяй се с другите така, сякаш са ти направили най-голямото добро на света!

„Боже, никога не ме оставяй на мира!”

И най-красивия човек на света е само жалко подобие на онази неземна красота, която ще имаме в небето.

Искаш ли да дадеш нещо добро на хората? (Изучавай Божието слово, учи го наизуст, използвай Го когато трябва – това ще е върховен подарък за твоите приятели.) Имаш Божието слово – раздай Го на другите!

Бог има много по-велики планове за теб, отколкото ти самия имаш за себе си.

Нещата на тази земя по принцип са склонни към разваляне. Необходими са усилия, за да се поддържат. Затова, понеже много хора ги мързи или просто не вярват, не правят никакви усилия да ги поддържат.

„Чашата, която Отец ми дава, да я не пия ли?”

Пророчествата са това, което предизвикват и утвърждават вярата в Бога.

Целта на Бог е да оживи духа на човека и да го насочи в правилната посока.

Направи усилие и постигни успех поне само за ЕДИН ден – днешния.

Бракът не прави от един мъж по-голям мъж. Мъжа трябва да е такъв още преди това!

Ако твоето сърце не се трогва от едно толкова мило, нежно и любящо отношение от страна на Бог към бет, то това е смъртоносно състояние, и поражда смъртоносно влияние към другите около теб.

Бъди съвършен през днешния ден!

За ВСЯКО хубаво нещо се изисква усилие, за да се случи!

Страховете ни... са пречка за нашето развитие.

Любовта на човека към Бога зависи от това, колко човек вярва и знае, че Бог го обича.

Натуралните природни продукти за лечение се намират в природата, не в града.

Който се моли, това означава, че той приема Бог за Личен помощник и Спасител.

Родителите дават блага. Бог дава БЛАГОСЛОВЕНИЕ.

Моите мисли и действия сега, определят дали ще имам бъдеще.

Който НЕ инвестира в промяната си, няма да има промяна.

За да се развива вярата, тя трябва да се упражнява. Вярата се развива с добри дела!

Радвай се на живота си така, сякаш днес е първия ти ден!
Вземай решения така, сякаш днес е последния ти ден!

Ако си решил да си отговорен пред Бог, значи наистина си отговорна личност!

Това дали си духовен или не, проличава от това коя слава обичаш да гледаш – човешката или Божествената.

Как може да си сигурен, че един грях няма да го повториш никога повече? Когато знаеш, че греха всъщност е липса на връзка с Бога, това ще ти помогне да имаш правилното отношение към хората около теб. Страхът от загубване на връзката и превързаността към Бог и другите, не ще допусне да имаш неправилно отношение, и следователно никога няма да имаш грях.

Да живееш без чудеса от Бога, това наистина е скучен и нещастен живот.

Не си полезен, ако не си полезен за ДРУГИТЕ!

Може да се каже, че си убеден и сигурен в една истина, само, ако можеш лично и сам да я защитиш от Библията!

Трябва така да живееш, че в изминалата секунда да си спечелил и да имаш полза за две!

Ти си Божия собственост! Внимавай как се грижиш за Неговата собственост!

В сърцето на един християнин не може да има и капчица злоба или омраза. Дори към враговете!

Всеки си мисли, че той е най-важен. Бог обаче не каза така за Себе Си. Той посочи човека и каза: „За Мен, ти си най-важен!”

Никога не спирай да летиш!

В този дом има ли признаци на живот? – пита Бог.

Уважение и почит е към Съдателя, когато се храниш с Неговата храна, а не с тази, която човеците са направили.

Трябва да си добър мениджър на времето, парите, ума и тялото си! Дадено ти е да бъдеш господар на всичко това! Владей добре над тези неща!

Хората, дали живота си за Христос, сами са пожелали да се жертват по този начин. Бог не е искал те да умират така, но те са го направили. Затова Той ще ги превъздигне повече от всички други.

На земята имаме умален модел на Бога. Две личности, които са „една плът”, това наричаме Семейство. При Бог моделът е същия: Три личности, които са на един Дух, се наричат Бог.

Бог така е написал Библията, че всички спасени ще намерят там това, което са търсили. В нея присъстват САМО теми, от които спасените се интересуват. Всяка една дума е била необходима някога на някой от спасените хора.

Умът е граница! Вярата минава отвъд тази граница!

Християните са хора, които имат сърца, големи сърца!

Бог ми каза: Не може така! Аз събирам, а ти разпиляваш!

Ако за едно нещо не си струва да умреш, то не си струва и да живееш за него!

Посредствеността е спънка за развитието на истинското щастие!

Човека, който е в МИР с Бог, може да приема всяка ситуация за добра и е смирен да се учи и развива като характер. Той много добре знае, че Бог не е изтървал юздите на този свят, а ръководи всичко перфектно.

Трябва лично да се убедя и да бъда сигурен в моето лично спасение! Това ще ми даде сили да вървя напред!

Колкото си по-голям, толкова повече обектите изглеждат по-кръгли. Колкото си по-малък, толкова по-плоско ти изглежда всичко.

Не можеш да казваш: Мен не ме гледайте, гледайте към Бог! Защото ти трябва да отразяваш Божия характер.

Не вземай нищо, от обреченото на изтребление!

Някои предпочитат да живеят в робство, пред това да се изправят пред лицето на истината и свободата!

Да се ядосваш, това значи да наказваш себе си за грешките на другите... Бъди милостив към себе си!

Как си представяш света, когато си успял? Как би изглеждал твоят свят тогава?

Какви са плановете ти за след 1, 2, 3, 5, 10... години?

Исус това искаше да ни научи най-добре: Бог е на наша страна!!! Винаги е готов да ни помага!

Изборът е труден, но резултатите са славни! Изборът е единствено мой...

Колкото по-малко важни и зрели решения вземаш в живота си, толкова по-слаб ще ставаш!

Какво очакваш Бог да направи за теб?

Негодувание, гняв и страх образуват триъгълника на себеобсебването. То е предизвикано от неудовлетворените очаквания към другите... Негодуванието трябва да се замени с приемане. Гневът трябва да се замени с обич, а страхът – с вяра! Неудовлетвореността ни прави нещастни!

2012
Бог обича да прави големи подаръци, за да впечатлява! Ти какви подаръци обичаш да правиш?

Няма невъзможни неща! Има слаби характери!

Добродетелите се развиват единствено чрез култивиране!

Не само трябва да правиш добрини, но и да има полза от тези добрини!

Някои добрини трябва да бъдат систематично и упорито повтаряни, за да има полза от тях.

Съвършенството на характера се измерва със способността да създава единство! Това е признак за зрялост!

Ако не изпиеш чашата на човешкия гняв, ще трябва да пиеш от чашата на Божия гняв!

Дарът на живота – най-скъпоценният и свещен от всички дарове от Бога! Този, който се стреми да пази живота, него Бог ще надари с вечен живот!

Ако в един дом управлява жената, значи нещо не е наред с мъжа! Бог е наредил мъжът да бъде глава на семейството!

Исус е по-силен от дявола! Защо тогава живеем така, сякаш дявола е по-силен?

Можеш ли да се откажеш от всичко (дори от това, което ти се полага)? Дори от собствения си живот за благото на другите? Исус го направи! За теб!

Християнството тряба да дава пример, заразяващ пример! Така че, всеки, който го види, да му хареса и да го пожелае!

С всеки изминал ден, когато Бог прави нещо, Той го прави, за да стават нещата все по-добри и да се развиват към по-добро!

Ако искаш да се научиш да обичаш, трябва да започнеш с хората, които мразиш!

Ако искаш да бъдеш вътрешно красив, трябва да имаш любов в себе си!

Бог може да живее само в чист храм и да стъпва само на чиста настилка!

Когато идва нещо добро, с него идва и нещо „лошо”. А когато идва нещо „лошо”, с него идва и нещо добро.

Съвест, която не е чиста, не може да живее в светостта и чистотата на Божието присъствие.

Искай от мен повече, за да направя повече!

Християнина е призован да прескача големите препятствия, а не да спъва в тях!

Чувствата не са добър съветник в отношението ни към Бога, защото по рождение сме настроени ПРОТИВ Него. Но нашето решение да изберем правилния принцип е това, което ще ни спаси.

Не е естествено за грешното човешко естество да обича Бога. Но най-естественото нещо е човек да се върне при Този, Който го е създал.

Всяко лошо дело и всяка лоша мисъл, която е минала през ума ни, ще са прекалено тежки за нас, когато наближи денят Господен. Затова трябва да живеем така, че съвестта ни да остава чиста постоянно! Трябва да изповядваме греховете си и да ги изоставим, за да не ни тежат на съвестта в Божието присъствие. Ако ги има в нас тогава, няма да можем да издържим на изгарящия огън на  Божествената чистота и святост, когато дойде. Затова, не трябва да допускаме дори и една лоша мисъл да мине през ума ни.

Започни така да живееш, че твоят живот да има значение!

Никога не прави нещо, което не е от Бога, и за което не можеш да Му благодариш!

Молитвата е толкова основен инструмент за нашето спасение, колкото е и Библията.

От тайните си грехове пред Бога, човек може да се избави единствено и само, ако се моли сам. Никой друг човек не може да му помогне.

Ранното ставане е признак на здраве и хармония в принципите.

За да запали с любовта Си 12 ученика, Исус беше с тях три години и шест месеца. Ако за нас има същата възможност да бъдем запалени, колко време ще трябва на Светия Дух да ни запали?

Ако се впечатляваме толкова от хора и казваме „уау” на тяхната външност, то колко повече това важи за възклицанието ни към Бога. Ангелите на Небето постоянно казват „уау”, гледайки красотата и величието на Бога.

Съюзете се срещу дявола! Когато сме заедно, тогава сме силни!

Човек, който искрено се моли за промяна в характера си, е настроен на духовна вълна.

Свидетелтването е възпитателно средство, дадено от Бога, за изграждане на нашия характер. Апостол павел казва: „Нужда ми се налага.”

Бог е любов! Любовта не се доказва с наука. Тя се доказва с отношение. по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.

Хората, което не се грижат за собственото си здраве и живот са толкова виновни, колкото и тези, които съзнателно убиват други хора.

Ако дадеш вечен живот на Христос в себе си, и Той ще ти даде вечен живот с Него – завинаги!

Ако ти беше Бог и знаеш, че хората са заблудени по отношение на твоя характер, но желаеш да ги просветлиш за себе си по този въпрос, какво би направил? Исус дойде, за да покаже истинския характер на Бога.

В цялата Библия Бог иска да ни каже много добре едно силно нещо: Вашият проблем е Мой проблем! Аз Съм на твоя страна, човече!”

Трябва да се отделиш от греха, за да не се отдели Христос от теб. Защото, ако си едно с греха, при Пришествието това ще те изпепели.

Колкото повече опитности имаш с Бога и в колкото повече борби си победил с Него, толова повче разбираш и се убеждаваш, че Бог те обича лично. Това е единствения път, по който можеш да се увериш, че Бог те обича.

Един мъж, ако не може да управлява това, което му е поверено, не е никакъв мъж.

Ако успееш в много на брой, но дребни неща, няма ад си удовлетворен човек. Трябва да успяваш поне в едно голямо нещо, дори да е по-рядко, за да си удовлетворен. Малките неща не се помнят, големите се помнят.

Всеки ден, когато вземаш решение ЗА Бог и поставяш Бог на първо място в живота си, това всъщност е най-великото решение, което един смъртен човек може да прави всеки ден в своя живот.

Може да ти се стори болезнено нашето приятелство, но повярвай Ми, правя го заради теб!

Искаш да покажеш, че си уникален и интересен? Малко нещо е да го правиш заради жена!!!

„Малко нещо е да ми бъдеш служител.” Бог иска да Му бъда Негов син.

Света се дели на две групи хора: едните, които само говорят за нещо, а другите просто го вършат.

Съвършен в очите на Бога е онзи човек, който дава най-доброто от себе си, за да получат другите най-доброто за тях.

Старанието е стремеж към съвършенство.

ВСИЧКО, което Бог прави е ДОБРО!

Най-важното е да имаме любов към Бога, която да ни пази при Бога.

Ако времето навън ти влияе, значи времето вътре в теб не е спокойно и слънчево.

Признака за невярност (неверие) се изразява в повтарянето на едни и същи грешки.

Бог пое вината (на кръста), защото всъщност конлфликта е Вселенски, не е само Земен. Защото Той е създателя на всичко и е отговорен за това, което се случва в цялата Вселена.

Исус се пожертва и умря не защото дявола искаше смъртта Му, а защото Неговия закон е справедлив и трябваше да бъде изпълнен.

Ако искаш да има хора, които си спасил, трябва да работиш в тази посока!

Добре се справяш! – трябва да са думите от страна на Бог към нас всеки ден!

Исус даде обещание, че ще се грижи за нашето име. И аз трябва да дам обещание, че ще се погрижа за Неговото добро име пред хората и Вселената.

Съпрузи, които НЕ са в единство, не могат да вкусят и единството с Бог! Затова трябва да търсиш партньор, с когото можеш да създадеш максимално единство! Ти самия трябва да си гъвкав и адаптивен, за да помогнеш да се получи това единство.

Мъдрите хора питат. Простите си мислят, че знаят всичко и от всичко разбират.

Ние хората трябва да се научим да правим жертви, за да вкусим поне малко какво Му е струвало на Бог да пожертва Сина Си.

Истинското възмъжаване и духовно узряване е свързано със способността да се отричаш от себе си и от собствените си егоистични наклонности, мислейки за благото на другите.

Дявола се опитва да ми съсипе сърцето. Господ иска да ми даде сърце, Живо сърце, което да гори силно за най-красивите и възвижени ценности.

Ако си се докосвал до отвратителността на този свят болезнено, ще намразиш всичко, което е свързано с него и което е от него.

Ако твоите грешки те смачкват, то твоя „праведен” живот ще те възгордява. Направи така, че твоите грешки да те въздигат при Бога, а твоя праведен живот да те смирява.

Когато започнеш да изпадаш в депресия, започни да създаваш и твориш нови неща!

Със смъртта на кръста на Христос, Бог показа как се отнася към греха. Но с възкресението на Христос, Той показа как се отнася към праведника.

Бог ни показва Христос и все едно ни казва: „Виждаш ли какъв можеш да бъдеш, ако Ми се довериш? Аз мога да те науча как да живееш така и как да успяваш по същия начин като Христос. Има само едно условие това да се случи. Довери ми се, и ще успееш.”

Мисионската покана е изпитваща за сърцето.

Когато дявола се опитва да размътва водата, Бог помага тя да остава чиста.

Ако обичаш безусловно, това е води до две неща. Първо означава, че твоето отношение не зависи от отношението на другия човек към теб. Второ, той винаги получава от теб най-доброто на което си способен!

Да учиш неуките е по-велико, отколкото да приемаш поздравления от професионалистите за успехите си.

Осъждането на света е толкова реално, колкото и спасението. Защо тогава приемаме едното, а другото не?

Всичко много по-лесно се носи и преживява, ако знаеш, че Бог те е пратил там или че Той ти дава това изпитание.

Бог в момента събира доказателства срещу дявола, за да проведе справедлив съд над своя народ.

Бог се опитва да подготви хора, които да завършат войната. В момента, в който и последният воин е готов, последната битка ще започне, в която победител ще е Господ Исус.

Бог казва за човека, който ще живее: „Той ще бъде възкресен, защото в него има нещо, което Аз много харесвам – той ме обича.” Любовта ни към Бог ни свързва с вечността.

Когато обичаш някого, ти обичаш да му отделяш време, обичаш да си говориш с Него.

Ако си отговорен, ще си дисциплиниран.

Всяко нещо, което Бог допуска в живота ни е с цел промяната на нашия характер.

Аз съм доказателство, че душата може да живее и в по-скромна телесна обвивка.

Всички усилия, които правим в Божията посока ще бъдат възнаградени.


Човек, който не дава всичко от себе си, за да бъде с чиста съвест и да върши Божията воля, няма как да има увереност в спасението си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар