сряда, 28 ноември 2018 г.

Мои мисли 7


Да живееш чрез вяра, означава, всичко, което ти казва Бог, да го приемаш за истина, и да живееш според тази истина.

Да живееш чрез вяра, това означава във всеки един момент да се допитваш до Бога за Неговата воля и правиш това, което Той ти казва.

Господи, както си ми дал познание за греха и греховността, така ми дай да придобия пълно познание за правдата и праведноста в мен!

Бог обича ДА СЕ ГРИЖИ за нас! Той се наслаждава на 100% в това, да се грижи нежно за творението Си!

Направи на противника си добро, за да спре да воюва против теб! Спечели го за приятел!

Истинско благородство и Божествено отношение е да НЕ се настройваш срещу никой човек, за каквото и да е. Хората, които съчувстват и разбират тежкото положение на греха в хората, никога не биха се настроили срещу тях. Иначе започват да приличат на подигравателите, които не разбират правилно смъртоносното греховно състояние.

Само хора с характер, могат да предадат характер на делото така, както и Христос.

Хората ще познаят евангелието, ако то им се представи в неговата простота и красота.

Няма как Бог да накаже света за злините му, ако няма един верен народ, който света ненавижда и гони! Няма как да дойде края на света, докато Божият народ не се очисти и определи напълно на Божия страна.

В този свят ние търсим красотата и често живеем в нейният плен. Красотата радва очите ти, изпълва с щастие сърцето ти, дава нов порив на душата ти. Тя те кара да мечтаеш за един красив и спокоен свят. Красотата прави в стомаха ти да треперят пеперуди... 
Но за съжаление, в този свят има не само красота. Има и много грозни неща. Има отвратителни неща. Има болезнени неща. Има неща, от които сърцето ти се свива до болка, а стомаха ти става на камък. На този свят има хубави неща, но има и доста лоши. Бог иска да постави край на този миришещ на мърша свят, като желае твоето съдействие. Направи крачката на вярата и стани част от хората, които виждат реалната картина. А също така вярват и очакват новия свят, в който няма да има нито болка, нито скръб, нито смърт. Защото времето на тези неща ще премине!

Прави само онова, за което можеш да благодариш на Бог!

Зад всяка заповед на Бога стои обещание, че Той ще ти помогне да извършиш това, което ти заповядва.

Както Божията любов е безусловна, така и моята вяра в тази любов трябва да е безусловна!

Бог не би искал да подвеждаме другите с грешките, които правим.

Бог е Бог на духовете на всяка твар.

Трябва да внимавам да говоря само онова, което Господ влага в устата ми.

Само гордите хора си мислят, че всичко им е наред.

Черните овце винаги си мислят, че белите овце са в грешка.

Направи истината от Библията ЖИВА в живота си!

Бог няма да ти даде всичко да ти е добре тук на тази земя, защото иска да те накара да мислиш  и да копнееш за нещо по-добро - за Небето.

Хората, които имат цел и посока в живота си, постигат много повече от мечтите си, ако са с Бога.

Когато вземаш решение да направиш нещо, винаги мисли дали то ще даде добър пример на другите.

Когато искаш да направиш нещо, винаги изследвай дали подбудите ти са добри!

При Бог успехът зависи от помощта, която оказваш на другите да успеят.

Тези, които избират благодатта на Бога, тях избира Бог.

Черногледите хора черногледо представят обстоятелствата около тях. Дори пред очите им да има доказателства против техните думи, те пак ще обезсърчават хората, като им говорят негативно.

Първото, което човек получава чрез вяра е праведноста. Тя се дава даром и идва от Бога. Човек не може да направи нищо, за са я спечели. Тя е обявяване на грешника за невинен. Второто, което човек получава чрез постоянна вяра се придобива чрез човешки усилия. Това е характера на Христос, изобразен вътре в теб!

Само безгрешния и порядъчен човек може да бъде съдия на другите.

Да търсиш начини да оправдаеш някого, това означава да търсиш причини да го извиняваш. Така прави само любовта.

Добър пример ли си? Можеш ли да се препоръчаш на другите да те следват?

Препятствията са тези "ужасни" неща, на които трябва да стъпиш, за да продължиш напред.

Обичаш ли да мислиш и говориш за Исус? Ако отговора ти е "да", значи Неговата любов те е пленила.

Ако нямаш любов към Бога, всичко, което правиш е изпитване на Бога. Никога не изпитвай Божията любов!!!

Никога нямаш право да се разочароваш от другите! Първо погледни себе си! 

Да не убиваш и да не крадеш, но да живееш без Бога, е също толкова лошо, колкото да убиваш и да крадеш.

Преживял ли си реалността на новия живот в Христос?

Много хора не са преживели опитността на покаянието, защото не са достатъчно искрени към Бога и към хората.

Как да се развие вярата ти? Вярата и искреността ти ще се развият и ще имаш близка връзка с Бог, когато погледнеш сериозно на това, което вече знаеш.

Решенията на волята ти могат да помогнат да се превържеш с чувствата си към Бога.

Бог няма проблем да се справи с греха в нас. Но истинския грях е живот отделно от Него. 

Отнасяй се добре с всички! Никога не знаеш кога ще се наложи да направиш на някого нещо добро.

В нас има нещо, което ни носи осъждане, но няма нищо, което ни носи оправдание. Бог е Този, Който на добра воля се намесва, за да посее семето на любовта в нас, така че греха да не ни владее вече.

Не можеш да станеш богат, докато мислиш като просяк.

Има три вида семейства. В нормалното семейство, мъжът е авторитет. В едно ненормално семейство, мъжа трябва сам да си извоюва авторитет. А в най-ненормалните семейства, мъжа никога не успява да си извоюва авторитет. Така жените казват: "Не ме интересува какво мисли Бог, важно е аз как мисля!"

Има хора, които казват, че закона (10-те заповеди) е премахнат, защото те не искат да бъдат осъдени от него, когато съгрешават.

Ако няма закон, няма и грях, така че от какво да се спасяваме тогава?

Любовта е животоспасяваща за притежателя й. Липсата й е смъртоносна.

Смъртта на Христос на кръста е доказателство, че законът не може да бъде отменен или променен. 

Ако има закон, който може да бъде променен, това означава, че може да има Бог, който е променлив и несигурен. Но Бог никога не се променя!

Само хората, които са опростени, могат да утешават и да говорят любезно.

Понякога, когато сме онеправдали някого, искаме той да бъде милостив към нас, да ни прощава и да ни приема. Негово право е да не се съобрази с това.
Когато сме ощетени, точно тогава желаем пък хората да са справедливи към нас. Тяхно право е да не се съобразят с нас. Точно тогава ние сме тези, които трябва да простим.

Ако човек е истински преобразен и посветен, вярата му в Бога няма да е допълнение в живота му, а неговия реален живот.

Когато пред другите изказваш мнение за някой друг, първо помисли дали ти нямаш същите забележки към себе си. Защото ако имаш, ще осъдиш сам себе си.

Ако Бог отбелязва какви препоръки или забележки даваш за другите, то помисли си още какви забележки и препоръки Той има към теб.

Оценяваш и заобикваш хора, които системно ти правят добро, които те обичат и уважават, въпреки, че не си съвършен. Това и единствено това те променя трайно към добро. Остави Бог да ти прави добро, за да се промениш! Поставяй се в такива ситуации, в които можеш обилно да вкусваш Неговата любов постоянно и по най-добрия начин. Нека чашата ти да прелива!

Колкото повече един човек не разбира от нещо, толкова повече означава, че е горд и не приема съвети.

Защо правиш това, което правиш? Какви са твоите подбуди и цели?

Божията любов винаги надхвърля човешките упреци за справедливост.

Всяко едно препятствие по пътя ти към успеха умножава Божията слава и разкрива Божията сила още по-забележително.

Ако ходиш по Божията воля, а нещо лошо се случи, то е защото Бог иска да развие Своя по-велик план за теб!

Сами не можем да премахнем греховете си, но можем сами да ги докараме.

Какво като един дом е богат, красив и голям, ако обитателите му постоянно се карат?

Сатана може да отклонява хората от Бога, но повече обича така да ги накара да съгрешават, че сам Бог да ги отхвърли.

Колкото е красива църквата ти, толкова е красива и душата ти.

Щом ти се държиш така с другите, значи искаш и те да се държат така с теб.

Бог прощава само на хората, които са пожелали да намерят лекарство за живота си и да го посветят на Божията добра кауза.

Ако на мъжа фикс идеята му е да се ожени, то на жената фикс идеята й е да има бебе.

Хората без любов са като птица без криле. Казваш им "Лети!", но те не могат да полетят.

Няма да има такъв спасен в небето, който нищо да не е направил за другите.

Божията любов в теб ще прогони сатана от теб.

Кое ме променя? Променя ме това, че Бог ме обича! Че е дал и живота Си за мен, за да ми докаже, че държи на мен докрай!

Какъв е духът на Св. Дух? Той е дух на Спасител!

Страхуват се да застанат на страната на Христос само хората, които не Го обичат.

Несериозното и безотговорно отношение към нуждите на душата ти, води до вечна смърт. Бъди отговорен към душата си!!!

Ако нещо страшно и сложно се случва в живота ти, то е защото трябва и други да научат от теб уроците за това.

Който се бои от човеците, а не от Бога е лицемер.

Трябва да се научим да гледаме хората през Исус!

Как децата се хранят с любов, когато не познават Бога? От родителите си. Ако родителите не могат да дават такава любов, няма как децата да я познават и получават.

Познаването на Божията любов е от решаващо значение за промяната и спасението на човека. 

Хвали се с това, което Бог е направил в живота ти, а не с това, което не е направил в живота на другите!

Ако искаш да развиваш Божествената любов в себе си, трябва да се поставяш в такива ситуации, където се налага ти да я проявяваш! 

Всичко, което правиш без Божествена любов в сърцето си е едно умствено напъване, в което сърцето не участва.

Искало ли ти се е да се клонираш повече пъти? 
Исус го поиска. Поиска да помага на много повече хора, заседнали в примките на сатана. Затова Христос покани хора, обучи ги и ги пусна като свои дубликати да вършат същата работа, каквато вършеше и Той, със същия дух и със същата сила!

Всичко, което правиш, трябва да го правиш от любов!

Истинския християнин, който обича Бога, е благодарен и признателен, и отдава слава на Всевишния за доброто намерение на Бог да му помогне според своето обещание, още преди Бог да е направил каквото и да е.

Защо понякога Бог не ни подарява точно онова най-хубаво, за което мечтаем? За да ни научи, че има по-важни неща на света от нашите копнежи, стремежи, мечти и желания.

Любовта към Бога се проявява чрез послушание към всичките Му заповеди и обещания.

Страданието е последица от греха.

Нищо друго не променя хората в правилна посока, освен Любовта.

Ако някой ти се подиграва, бъди сигурен, че поне Бог гледа много сериозно на теб! 

Да можеш да оцениш Божието Слово; да можеш да оцениш Божията саможертвеност за теб; да можеш да оцениш Божията грижа, топлина и доброта... Ето това е истински подарък, даден ти направо от небето.

Страхливите хора НЕ са щастливи.

Колкото по-благороден и посветен на Бога е един човек, толкова по-добре разбира къде е границата между истината и заблудата, между доброто и злото.

Когато се случи нещо и си мислиш, че на бъдещето ти е поставен кръст, точно тогава разбираш, че трябва да поставиш кръст на своето минало. Трябва да го зачеркнеш. 

Времето ми е твърде скъпо, за  да го продавам евтино!

Добрият характер е избор, който си правил толкова дълго и толкова настоятелно, че накрая виждаш как Бог го е изградил в теб.

Истинските християни ще бъдат изпитани със страдания и жестоки жертви, дали твърдо стоят на страната на Бога.

Ние се утвърждаваме във вярата чрез посрещане на противните влияния.

Какво си готов да направиш, за да си сигурен, че Бог те приема и не те отхвърля?

Истината трябва да завладее волята ти! Само тогава ще можеш да видиш колко отвратителен е грехът и покаянието ти ще бъде пълно и искрено.

Бъди активен! Бог иска активни хора. Неговите деца са активни хора, не са пасивни.

Моята църква е моето семейство! Какво съм готов да дам за него?

Когато си болен, не можеш да работиш за Бога. Затова, когато искаш да оздравееш, трябва да искаш това, за да служиш, а не за нещо друго!

Да търсиш начин да оправдаваш жена си и винаги да намираш причина да я извиниш, това означава, че приличаш по характер на Христос, който по същия начин се грижи за църквата.

Само напълно отговорните хора са истински вярващи в Бога.

Силата идва чрез упражненията.

Добрите подбуди не са достатъчни! Трябва да имаш и мъдрост, с която да извършиш нещата по най-правилния начин.

Всеки ден трябва да проверявам дали любовта ми към моя Изкупител е толкова силна, че да ме накара да се отрека от собственото аз.

Какво, ако си живял на този свят, а не направиш нещо голямо за хората?

Ако не видиш реалната картина на света, включваща страданието на хората, никога няма да излезеш да им помагаш.

Вземи си своето, което ти се подарява даром!!!

Да харесваш и да обичаш да служиш на другите, това е най-великото нещо, което може да дойде от Бога в сърцето ти!

Да можеш да съчувстваш и състрадаващ на проблемите на другите… това е сигурно доказателство, че можеш искрено да се радваш в техните успехи. Ето това е истинско християнско, благородно отношение. Никой подигравател или присмивател не може да влезе в такова духовно състояние.

За всяка Божия воля и заповед, има подходящ, културен начин да бъде изпълнена.

Когато някой те укорява несправедливо, ти не му се сърдиш, защото знаеш, че проблема е в него, а не в теб. 

Да се радваш в Господа, това не е заповед от ап. Павел. Това е резултат от истинско искрено отношение към Бога, с благодарно сърце.

Завръщането на Исус може да се забави, но моето завръщане при Него не бива да се забавя!

Намираш ли красота в заповедите на Бог? Харесва ли ти да изпълняваш волята Му? Желае ли сърцето ти да се наслаждава във вършене на Неговата добра воля? Имаш ли страст да общуваш с Него и да Го слушаш? Ако отговора на тези въпроси ти е "да", то тогава сърцето ти е привързано към Бога. Ти ще бъдеш спасен.

Ако си загубил своето ЕГО, тогава Бог ще те изпрати да намериш други като теб.

Когато вярата е истинска, тя води към истинската любов. 

Мъдрото сърце е широко. То разбира и състрадава в нуждите и проблемите на малките дребнави и подигравателни сърца, и им помага да се разширят.

Всеки с дрехите и държанието си носи някакво послание. Едни хора с посланието си показват, че имат глава на раменете, а други - само тяло.

Как ли изглежда в очите на небесните същества, когато хората тук на Земята започнат да търсят Бога от сърце и да строят храм, за да го търсят между тях; малък храм, на онзи Бог, Който не се побира дори в цялата Вселена?

Бъди благодарен за всяко нещо - за лошото и за доброто!

Вълците не раждат овце, те раждат вълци.

Който се ядосва, особено за дребни неща, на такъв не му остава време да обича.

Истинско самоунижение е когато се отнасяш със слабите около теб по недостоен начин.

Когато направиш нещо голямо за някого, тогава разбираш как се е чувствал Исус, колко щастлив и удовлетворен живот е живял.

При лошите хора, искрени са само свадите. Добрите отношения са лицемерни.

Това, че Бог благославя не е гаранция, че той одобрява това, което хората правят.

Колкото и да се големее един човек, колкото и да се перчи, и да се прави на голяма работа над теб, помни, че над неговата сила има един, Който е по-голям и по-важен от него - Господ! И че Бог е добър и справедлив. И справедливо ще отдаде заслуженото на всеки един от нас, особено на тези, които се перчат.

Бог иска да имаме опитности с Него и по този начин невярващите да Го опознаят по-добре. 

Най-благословените хора са тези, които сами са решили да напуснат своята зона на комфорт. 

Направи всички отношения в живота си добри и ИСТИНСКИ и тогава ще видиш колко реален е Бог!

Сериозната работа за Бога иска сериозна подготовка.

Когато искаш да направиш нещо добро или зло на някого, направи го за него така, както би го направил за себе си.

Всичко, което правиш, го прави със страст, с много хъс и от сърце. 

Ако си дал живота си за някого, дали ще ти е безразлично как е той, на къде отива и какво прави? Така също Господ Исус даде живота Си за мен. Едва ли му е безразлично какво се случва с мен и каква ще е съдбата ми. Всеки, който е дал живота си за нещо или за някой, ще се погрижи живота му да не е отива напразно. 

Дори да заслужаваш нещо по-добро, с избора си можеш да провалиш доброто, което Бог е предвидил за теб.

Божият гняв е породен от истинска любов.

Искаш да уважаваш Божия труд? Тогава уважавай хората!

Докато искаме Бог да бъде справедлив с другите, искаме ли към нас да бъде милостив?

Всеки, който се повдига против Божиите хора, всъщност се повдига против Бога. 

Авторитетът не си налага със сила. Той трябва да се спечели и да се заслужи.

Едно от най-великите неща, по които си приличаме с Бог е това, че сме господари и управители. Ако Адам беше жив сега, той щеше да е главният господар и управител на Земята.

Покаянието е лично, но даването на Св. Дух е общо, за цялата църква.

Истинска радост в Господа има този, който има любов към Него. Ако няма любов, няма и радост.

Дали когато Бог пусна язвите над Египет, и когато унищожи околните народи пред евреите, можеше да каже: Ето, беше твърде добро? Винаги ли е удовлетворен Бог, когато прави нещо?

Докато критикуваш другите, не можеш да видиш себе си.

Преди да изразяваш недоволство от отношението на другите, първо погледни себе си!

Бог ни казва, че ние с Него имаме общ враг. Сатана не е само наш враг, той е враг главно на Бога. Защото той не иска нашия престол, той иска да управлява Вселената на Божия престол. Това е неговата върховна цел. Но понеже на нас и на Бог врагът е общ, то Бог още повече се ангажира в битката ни против врага. Дано само Бог да спечели сърцето ми!!! Тогава Той ще спечели и битката със сатана в моя личен живот. И аз ще стана Божий завинаги! 

Бог няма да бъде с теб в огнената пещ, ако влезеш сам без Него. Но ако те прати Той, тогава пламъкът няма да те докосне!

Земната красота могат да я гледат и нечестиви очи. Но Божествената слава могат да я гледат само праведни очи.

Всички добри неща, които Бог дава, Той отдавна ги е обещал да ги дава.

Мощта на един твърдоглав човек е точно една магарешка сила. 

Този, Който има най-много причини да се възгордява, никога не го прави. А ти, който си пълен с грешки и проблеми, как намираш повод да се възгордяваш?

Истинската кротост включва в себе си и спокойствие пред дразнещите докрай обстоятелства; да не се дразниш и да не се гневиш на глупостите на хората!

Нека Божията любов да преобрази твоят характер! 

Хората, които говорят на теб за другите, ще говорят на другите за теб.

Да си Господар, това означава, че държиш юздите на всяко нещо, което се случва, и нищо не се случва без твое позволение. Така е Бог, но така трябва да бъдем и ние в нашият живот. Да следим всичко на къде се движи и да допускаме да се случват само неща, които са правилни и добри. Това се нарича владеене, а този, който прави това се нарича праведен владетел. Ето такива иска Бог да бъдем. 

И луната мина през затъмнение, но нищо не й стана. 

Който ходи непорочно в Пътя на живота, него Бог ще го направи служител. 

Ако доброто, което виждаш да се развива в някого не е истинско, тогава това е развитие в лицемерието. 

Истинската любов е променяща сила. Само тя може да разтопи егото и да го умъртви завинаги.

Силен характер е този, който убеждава хората да слушат точно когато не крещи. 

На злобните хора искрена е само злобата им.

Ако някой се държи злобно към теб, бъди сигурен, че е искрен. Ако някой се държи добре към теб, това не е гаранция, че е искрен. 

Само първичните и прости хора крещят и викат на другите. Благородните хора използват благороден, дипломатичен подход. 

Характер, който гледа в очите омразата и злобата, и въпреки това остава кротък и спокоен, ето това е истински облагороден характер. 

Ако днес можеш да направиш добро, не го отлагай за утре.

Най-важното нещо в живота на човека е да придобива мъдрост! Да се учи да бъде мъдър. Мъдро да използва времето си, средствата си, силите си, разума си, тялото си, живота си. Само така ще бъде удовлетворен в края на живота си. Ако човек се стреми към мъдростта, трябва да знае, че само Бог може да му помогне да я постигне, защото мъдростта идва от Бога. Никой друг не може да му я даде. Когато я прегърнеш, ще ти донесе слава.

Винаги си задавай този въпрос: Какво оставям след себе си?

Нямаме право да убеждаваме никой, че трябва да се съгласява с нас! Ако искаме всеки да се съобразява с нашето мнение, ще приличаме на католическата църква, която насилва другите да се съобразяват с нея. Всеки, който прави това, прилича на дявола, не на Бога! Жестокостта поражда насилие. Любовта дава свобода на избор.

Какво добро искаш от Бога? Казвай Му го всеки ден. 

Не е такъв проблем за Бога, че хората са съгрешавали против Него. Проблем е, че не искат нещо общо да имат с Него. Те сами се изключват от Божието присъствие, от живота. 

Сатана побърза да изкуси нашата раса, като имаше това предимство, че ние не познавахме Божията любов, която пази човека от зло и от смърт. Затова на тази земя дойде един, който успя да спаси човечеството, като се възползва от предимството да познава Божията любов много добре. Това предимство му помогна да направи съвършената жертва за човечеството. Това костваше на твореца неизразимата болка от раздялата на триединството. 

Този свят има нужда да му се покаже Божията любов. Аз трябва да стана съвършеният инструмент за това! Само така ще бъда полезен на света и само така ще се пресеят вярващите от невярващите. 

Чрез поръчителство Исус издигна нас хората пред Вселената. Чрез жертвата Си Той препоръчва променените по Божий образ хора на цялата Вселена, като за тях Той гарантира с кръвта Си, че са способни да живеят там. Те са променени и очистени точно чрез кръвта Му - средството на гаранцията. 

Мъдрите хора не са свадливи. Те са кротки. Истинско геройство е да си кротък. 

Ако искаш да стават хубави неща, потруди се повече, отколкото е необходимо!

Да обичаш, означава да живееш мъдро. Мъдрост е да обичаш.

Бог носи отговорността да ми разкрива какви са ми недостатъците. Аз имам отговорността да ги премахна с Божията помощ. 

Коя е твоята най-голяма мечта и какво си готов да дадеш за нея?

Преди всичко Божията любов трябва да се гледа. Защото ако не гледаме към нея, няма да познаем нито земната любов, нито неземната.

Мъдростта е нещо много просто - не се смяташ винаги за прав, вслушваш се в съвети и променяш каквото трябва. Това е мъдростта. Просто е и лесно.

Сатана може да плени тялото ти, но никога не може да плени душата ти, ако тя принадлежи от любов на Христос.

За да можеш да очерниш по най-добрият начин името на някой, то ти трябва да знаеш точно какъв е по-характер, колко е добър и в какви неща е добър. Сатана познаваше добре любящия Божи характер, заради това знаеше точно какво да атакува от характера Му. За да опетниш някого, трябва добре да го познаваш по характер. А ние хората не винаги добре познаваме другите. Въпреки това си позволяваме да ги наклеветим пред другите и да омърсим името им.

Петни ли Бог характера на Сатана, когато разкрива пред нас какъв е нашият враг? Не, защото Бог разкрива истинския характер на злото. Бог разкрива какъв е сатана, но разкрива и Себе Си, защото това познание е на живот и смърт.

Злото винаги се връща на онзи, който го е направил.

Направи добро на някого, виж дали ще ти бъде признателен и благодарен, дали ще помни доброто, и ще разбереш този човек колко струва.

Не бъди чужд с Бога!

Да обучаваш хора как да работят с Бога и за Бога, да ги насърчиш и подготвиш към работа за спасение на души, това е една от най-великите привилегии, която може да ти се даде. Това е голяма отговорност и твърде велико дело!

Когато някой те търси, то не винаги е, за да иска нещо от теб. Понякога той иска нещо да ти даде. Така че винаги внимавай как се отнасяш към човека, за да не го обидиш.

Ако един мъж започне да прави странни и несвойствени неща, то най-вероятно жена му го е ядосала. 

Когато Божият закон не е в сърцето на човека, тогава се налага светските закони да ограничават престъплението, но само външно, за през хората.

Никой друг цар или генерал не е излизал да се бие заедно с войниците си на бойното поле така, както направи това Исус Христос. Той не стоеше настрана, а войниците да се бият за каузата Му. Не! Той самият участваше в битката и то на първа линия, очи в очи с врага на Бога и човеците. Само ако като обикновен войник имаш в сърцето си същата кауза като на твоят Цар, само тогава би участвал рамо до рамо с Христос във всяка битка.

Никоя изкуствена светлина не може да освети нещата така, както слънчевата. Слънчевата светлина помага да се видят всички подробности и недостатъци. Колкото и силно да свети човешката светлина, Божията надминава по блясък всяка друга. 

Всеки, който си мисли: "Ами какво ще кажат хората?", всъщност е клюкар.

В естеството си Бог е безсмъртен, но Исус трябваше да дойде в смъртно тяло, за да покаже, че плана на Сатана е да Го убие. В противен случай сатана не можеше да Го умъртви. 

Ако Бог покрива разходите при жертва за другите, тогава каква жертва ще е това? Как ще се види, че жертваш, ако винаги ти се възстановяват разходите?

За един пълноценен живот се изискват постоянни, целенасочени, дисциплинирани, навременни и мъдри усилия. Ако не си готов да ги приложиш, нищо няма да получиш. 

Всяка сутрин започвай деня на чисто с Бога и с партньора до себе си! Каквото и зло да е имало вчера, остави го там. Днес е нов ден, с нов шанс за нещо по-добро и красиво. 

Много често нещата не се развиват правилно, точно защото са започнати погрешно.

Как хората да разберат, че има Бог? По два начина. Приятният начин е, когато сами признаят за това и бъдат благославяни. Лошият начин е, когато бъдат наказвани. Наказанието трябва да е такова, че потърпевшите сами трябва да се убедят, че не от човек, а от Бога идва наказанието. Затова в Библията Бог е описвал много пъти, когато хора наказват други хора, че всъщност това е от Него. Дори тогава, наказанието не е отмъщение, а благословение за непокорните. 

При Сътворението Бог е създал такова голямо разнообразие от видове, че не е имало нужда да еволюират, за да се превърнат в нещо друго.

С въплъщението си в човешко тяло Бог каза "това е Моето семейство", аз ще отговарям за него. Бог намери начин да оправи развалените човешки връзки и връзките ни с Бога. 

Ако докторите лекуват всеки, за да живее, независимо дали е лош или добър, то Господ по-лош ли е от лекарите? Следователно Бог би излекувал всеки човек, само трябва да прояви вярата си. Като награда за вярата си, ще получи изцеление.

Да познаваш Бога, това означава да си опитал Неговата любов лично към теб и тя да те е съкрушила.

Господ не иска Той да премахва идолите ни. Иска ние сами да ги махнем. По този начин упражняваме своята воля и показваме желание за близост с Него. Това Той няма да направи вместо нас. Ако някога Той премахне някой идол, то ще е защото ще се опитал по всеки друг начин да ни говори, но ние не сме Го послушали.

Всеки, който пред външните се държи като агне, а пред близките си като звяр, всъщност е лицемер и сатанински инструмент в ръцете на сатана.

Колкото по-значима е работата за Бога, която вършиш, толкова повече ще бъдат сълзите ти, когато хората отхвърлят правият път, който им предлагаш.

Представяйки Христос, ние не даваме единствената възможност, а най-добрата възможност на хората да се спасят. Тези хора пак може да се спасят, но ако ние не споделим евангелието на Христос с тях, те няма да получат най-добрият шанс. Ние даваме най-добрият шанс.

Ако се държиш лошо към Бога, един ден Той ще те пита: С какво Съм заслужил това отношение към Мен?

Стой далече от човек, който не зачита авторитета на родителите си и не ги уважава!

Ако се научиш да уважаваш хората и да не говориш лошо за никого, твоето благородство ще е на добро ниво.

Страхувай се от яростта на търпеливия!!!

Смъртта на Исус Христос е утеха, че Той също мина през смъртта, но е възкресен!

Жената трябва да е подходящ помощник на мъжа така, както църквата трябва да е подходящ помощник на Христос в грижата за Неговото семейство. Тук Бог ражда децата, а църквата ги храни и се грижи нежно за тях, за да пораснат в благочестие.

Целта на Сатана е да унищожава хората, но тайно. Ако го направи явно, всички ще се сетят, че е той. Затова той иска да го направи скрито, и да обвинява Бога за това.

Подаръкът за тези, които идват при Христос, е Божията любов да изпълни сърцето, да даде мир и усмивка. Да има благодарствен дух.

Който постоянно гледа и обсъжда грешките на другите, не може да види и вкуси от красотата и любовта на Исус Христос.

Ако не проповядваме Христос, Спасителя от греха, ние всъщност нищо не правим!

You get what you give!

Много от хората могат да се спасят и сами като слушат нашепванията на съвестта си. Но друго е, когато можеш да кажеш: "Аз помогнах на този човек да се спаси." Друго е този човек да може да каже: "Благодаря ти, че ми помогна!" Не става въпрос да се хвалиш със заслуги, а за удовлетворение от пълноценен живот, като си облекчил и подобрил живота на някого… 

Как се чувства Господ, когато не Го обичаме? Как се чувства Той, когато не сме Го съхранили в сърцето си?

Безгрешен е онзи човек, който напълно отразява Божията любов.

В днешно време, ако не си саможив, няма да си жив.